Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học của cây bời lời nhớt (Litsea glutinosa) nhằm định hướng khai thác sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên thực vật này

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Phương Thảo
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2015 - 2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học của cây bời lời nhớt (Litsea glutinosa) theo hướng sử dụng trong y sinh học, mỹ phẩm và nhiên liệu sinh học.
- Đề xuất khả năng khai thác nguồn tài nguyên thực vật quý của Việt Nam.

Kết quả đạt được

-    Đã nghiên cứu thành phần hóa học của hai mẫu bời lời nhớt thu hái tại Thái Nguyên và Thừa Thiên Huế. Kết quả đã phân lập được 21 chất sạch từ các dịch chiết n-hexane, ethyl acetate, butanol, dịch nước từ lá và vỏ của hai mẫu nghiên cứu.
-    Đã thử hoạt tính gây độc tế bào, hoạt tính chống oxi hóa và hoạt tính hạ đường huyết của 11 chất sạch phân lập được.
-    Đã thử hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase in vitro của các dịch chiết từ lá và vỏ cây bời lời nhớt.
-    Đã thử hoạt tính hạ đường huyết in vivo của dịch chiết ethanol từ vỏ cây bời lời nhớt.
-    Đã xây dựng được quy trình điều chế chế phẩm có tác dụng hạ đường huyết quy mô 50 g/mẻ
-    Đã tạo được 210 gram chế phẩm có tác dụng hạ đường huyết từ dịch chiết ethanol của vỏ cây bời lời nhớt
-    Đã thử độc tính cấp của chế phẩm có tác dụng hạ đường huyết trên chuột.

Hình ảnh của đề tài:

ttpthao

Lá và cây Bời lời nhớt

Những đóng góp mới

-    Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây bời lời nhớt thu hại tại các vùng miền khác nhau. Trong đó có 15 chất lần đầu tiên được phân lập từ cây bời lời nhớt.
-    Lần đầu tiên công bố về hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của dịch chiết cồn nước từ lá và vỏ cây bời lời nhớt. Kết quả cho thấy các dịch chiết đều có hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase.
-    Lần đầu tiên công bố về hoạt tính hạ đường huyết của dịch chiết cồn nước từ vỏ cây bời lời nhớt trên chuột thí nghiệm. Sản phẩm của đề tài là chế phẩm có tác dụng hạ đường huyết ở nồng độ 250 mg/kg cân nặng.
-    Lần đầu tiên công bố về độc tính cấp của chế phẩm dịch chiết cồn nước từ vỏ cây bời lời nhớt trên chuột thí nghiệm. Kết quả cho thấy chế phẩm thuộc nhóm không độc (LD50 > 20 g/ kg).

Sản phẩm

-    Quy trình tạo chế phẩm quy mô 50 gram/mẻ.
-    Chế phẩm có tác dụng hạ đường huyết 210 gram.
-    Hồ sơ xác định cấu trúc của 21 chất sạch phân lập được.
-    Báo cáo kết quả về hoạt tính ức chế enzym -glucosidase của các dịch chiết.
-    Báo cáo kết quả về hoạt tính gây độc tế bào, hoạt tính chống oxi hóa và hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của 11 chất sạch phân lập được.
-    Báo cáo kết quả về hoạt tính hạ đường huyết của chế phẩm trên chuột.
-    Báo cáo kết quả về độc tính cấp của chế phẩm có tác dụng hạ đường huyết.
-    1 Thạc sỹ đã bảo vệ tháng 10/2015.
-    1 NCS sắp bảo vệ.
-    Bài báo trong nước đã đăng [Tạp chí hóa học 2015, 53(5) 652-656].
-    1 bài báo quốc tế thuộc hệ thống ISI đã được chấp nhận và đang chờ đăng trên tạp chí Chemistry of Natural Compounds.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".