Nghiên cứu đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong ngành hải sản phục vụ xây dựng chương trình khai thác Hải sản bền vững

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu
Đơn vị thực hiện Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Thời gian thực hiện 2015 - 2017
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu đánh giá tình hình phát triển ngành hải sản
- Xây dựng khung chương trình “Ứng dụng Khoa học và công nghệ phục vụ khai thác và phát triển nguồn lợi hải sản bền vững” trình Chính phủ.
b. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá hiện trạng khu bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi…
- Các giải pháp về quản lý, khai thác, chế biển…thủy hải sản
- Đánh giá tình hình nghiên cứu ứng dụng KHCN cho phát triển ngành hải sản.
- Xây dựng khung chương trình “Ứng dụng Khoa học và công nghệ phục vụ khai thác và phát triển nguồn lợi hải sản bền vững”.

Nội dung đề tài

Các nội dung chính gồm :
A. Nâng cao hiệu quả khai thác hải sản
A.1. Điều tra nguồn lợi, dự báo ngư trường khai thác hải sản
A.2. Phát triển phương pháp và công nghệ khai thác hải sản (gồm cả quản lý tàu thuyền và vấn đề thông tin)
A.3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm sau khai thác hải sản
A.4. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất các sản phẩm phi thực phẩm và các loại dược liệu quý từ nguồn gốc hải sản
B. Bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi hải sản
B.1. Bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi hải sản
B.2. Bảo vệ môi trường dải ven biển
- Hội thảo các cấp: Nhiệm vụ đã tổ chức 04 buổi hội thảo.
+ Hội thảo 1 (02 buổi, ngày 10/11/2016):  gồm 56 đại biểu
+  Hội thảo 2 (02 buổi, ngày 16/12/2016): gồm 33 đại biểu

Kết quả đạt được

Báo cáo tổng kết, tóm tắt tiếng anh và tiếng việt, dự thảo Tờ trình và Quyết định

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".