Nghiên cứu thiết kế chế tạo mẫu Robot thông minh

Chủ nhiệm đề tài TS Đỗ Trần Thắng
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2012 - 2013
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu Robot thông minh di động có khả năng tránh vật cản phục vụ công tác đào tạo và một số ứng dụng khác.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ Nghiên cứu phát triển quy trình từ tính toán, xây dựng chương trình điều khiển chuyển động, đến thiết kế chế tạo tích hợp thành công một Robot di động 03 bánh có hàm lượng khoa học cao đúng yêu cầu đã đặt ra trong thuyết minh.
+ Có 02 công bố khoa học liên quan tới nhiệm vụ đề tài tại hội nghị toàn quốc và quốc tế trong nước.
+ Đào tạo một tiến sĩ tốt nghiệp năm 2013.
- Về ứng dụng:
+ Ứng dụng các kết quả nghiên cứu và sản phẩm Robot di động trong đào tạo sinh viện Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội trong lĩnh vực Cơ điện tử, Robot và Tự động hóa.

Những đóng góp mới

- Nghiên cứu tiếp cận một số vấn đề cơ bản của Robot và nắm bắt công nghệ của thế giới.
- Tự làm chủ công nghệ quá trình thiết kế và chế tạo Robot di động thông minh tránh vật cản tự định hướng tìm đường cho các ứng dụng trong hộ gia đình phù hợp với điều kiện Việt Nam, dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường.
- Phục vụ đào tạo đội ngũ nghiên cứu khoa học và công nghệ về ngành Cơ điện tử, đặc biệt trong lĩnh vực Robot.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Như Hiếu, Đỗ Trần Thăng: “Điều khiển bám quỹ đạo cho Robot di động bằng kỹ thuật tuyến tính hóa phản hồi động”. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật Toàn quốc. 2014.
+ Nguyen Thi Hong Hanh, Nguyen Nhu Hieu and Do Tran Thang: "An adaptive tracking control law for wheeled mobile robots with uncertain parameters". International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3). 2014.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Robot di động có khả năng tránh vật cản, bám đối tượng, lau nhà, thực hiện nhiệm vụ theo chương trình thông minh, giao tiếp (online và offline) với máy tính, bao gồm phần cơ khí tích hợp với hệ thống điều khiển: là một hệ thống Cơ điện tử điển hình, có tính mở về cấu trúc, phục vụ được ngay cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu chuyên sâu, có khả năng triển khai ứng dụng, có tính mở về phát triển thông minh.
+ Chương trình tính toán điều khiển cho Robot: chương trình nhúng điều khiển thông minh cho Robot lau nhà, chương trình bao gồm các thuật toán thông minh về động học, động lực học, điều khiển, xử lý tín hiệu, xử lý ảnh, truyền thông.
+ Sản phẩm được ứng dụng và phát triển tại phòng Cơ điện tử - Viện Cơ học.
- Các sản phẩm khác (nếu có):
+ Tài liệu thiết kế, bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp của Robot di động đúng tiêu chuẩn Việt Nam về chế tạo máy.
+ Luận án Tiến sĩ: “Nghiên cứu, mô phỏng sự tương tác của Robot với môi trường làm việc thông qua một mẫu Robot tự thiết kế, chế tạo và tích hợp” năm 2013.

25.2015dotranthang

25.2015dotranthang1

Địa chỉ ứng dụng

-Áp dụng ngay tại Viện Cơ học phục vụ nghiên cứu và đào tạo sinh viên chuyên ngành Cơ điện tử, Robot và Tự động hóa.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".