Nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực đới đứt gẫy Sông Mã bằng phương pháp thăm dò sâu từ tellue

Chủ nhiệm đề tài Ts. Võ Thanh Sơn
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2012 - 2014
Tổng kinh phí 500.000.000 VND
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Xác định cấu trúc địa điện vỏ Trái Đất khu vực đới đứt gãy Sông Mã bằng phương pháp đo sâu từ tellua.

- Làm sáng tỏ bản chất địa chất, địa vật lý vùng phát sinh động đất trên đới đứt gẫy trong mỗi tương quan giữa động đất quan sát được và đặc điểm cấu trúc sâu theo tài liệu đo sâu từ tellua

Kết quả đạt được

- Về khoa học:

+ Hoàn thành việc đo sâu từ tellua trên ba tuyến thuộc địa phận của các tỉnh Sơn La và Thanh Hóa, đó là các tuyến Sốp Cộp - Sông Mã với 13 điểm đo, tuyến Quan Sơn - Quan Hóa với 12 điểm đo và tuyến Như Xuân - Nông Cống với 12 điểm đo

+ Đã xây dựng được các mặt cắt điện trở suất của vỏ trái đất theo ba tuyến đo sâu từ tellua và thấy rõ các biểu hiện của đứt gãy Sốp Cộp - Quan Sơn trên hai tuyến Sốp Cộp - Sông Mã và tuyến Quan Sơn - Quan Hóa. Đứt gẫy Sông Mã biểu hiện trên cả 3 tuyến đo: Sốp Cộp - Sông Mã, Quan Sơn - Quan Hóa, Như Xuân - Nông Cống

+Kết quả phân tích số liệu đã xác định được hai khu vực có điện trowe suất nằm dưới vị trí các tuyến đo tương ứng với các đứt gẫy Sốp Cộp - Quan Sơn và đứt gẫy Sông Mã.

- Về ứng dụng: Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu cho các nghiên cứu tiếp theo về cấu trúc sâu đới đứt gẫy Sông Mã và lân cận và các tai biến địa chất liên quan

Những đóng góp mới

Các mặt cắt địa diện mới trên cơ sở đo sâu từ tellua minh chứng cho đặc điểm cấu trúc sâu đới đứt gẫy Sông Mã

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:

+ Võ Thanh Sơn, Lê Huy Minh. Guy Marquy, Nguyễn Hà Thành, Trương Quang Hảo, Nguyễn Bá Vinh, Đào Văn Quyền, Nguyễn Chiến Thắng. "Kết quả đo sâu từ tellua tuyến Quan Sơn - Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa" Tạp chí Các Khoa học về Trái đất ( đang chờ in)

- Các sản phẩm cụ thể:

+ Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài;

+ Ngân hàng dữ liệu;

+ Tập hợp các đường cong đo sâu từ tellua;

+ Các mặt cắt điện trở suất và mặt cắt địa điện các tuyến nghiên cứu đến độ sâu 30-40km;

+ Xác định đặc trưng hình thái cấu trúc của đới đứt gẫy đang nghiên cứu , tìm hiểu bản chất của vùng nguồn.

Các sản phẩm được lưu giữ tại Viện Vật Lý Địa cầu và Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".