Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện y tế và công cụ hỗ trợ khám chữa bệnh tại bệnh viện

Chủ nhiệm đề tài Năm 2013: GS.TS. Vũ Đức Thi Năm 2014: TS. Nguyễn Long Giang
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện 2013 - 2014
Tổng kinh phí 400.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện y tế cùng với công cụ là hệ thống phần mềm quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ Khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng dữ liệu đa phương tiện y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương (các thông tin và các loại ảnh đa phương tiện lưu trữ trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân). Trên cơ sở đó, xác định các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu phù hợp để lưu trữ và xử lý dữ liệu đa phương tiện y tế.
+ Nghiên cứu các chuẩn dữ liệu và các quy tắc truy vấn ảnh y tế theo cơ sở nội dung hình ảnh, bao gồm: chuẩn ảnh y tế DICOM; các quy tắc truy vấn theo cơ sở nội dung dựa trên đặc trưng màu sắc, cấu trúc bề mặt và vùng ảnh; các phương pháp phân đoạn tự động.
+ Phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu đa phương tiện y tế cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.
+ Đào tạo 01 thạc sĩ với đề tài luận văn tốt nghiệp theo hướng nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu chuẩn lưu trữ và truyền ảnh trong y tế và ứng dụng tại bệnh viện đa khoa Đông Anh”.
+ Đã công bố 01 bài báo khoa học trên Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin - FAIR VI”, năm 2014
- Về ứng dụng:
+ Đã xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đa phương tiện y tế và thử nghiệm phần mềm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Những đóng góp mới

Đề tài đã làm chủ được các phương pháp và công cụ phục vụ lưu trữ, xử lý, truy vấn ảnh đa phương tiện y tế. Trên cơ sở đó, đề tài đã xây dựng được phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác dữ liệu đa phương tiện y tế. Phần mềm có thể triển khai thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh của bác sỹ tại bệnh viện.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
A Modeling for Picture Archiving and Communication System at a Hospital. Traditional and Multimedia Medical Database Approach, Proceedings of FAIR’7, Thai Nguyen, 2014, pp. 10-18.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
1) Báo cáo tổng kết đề tài bao gồm các nội dung đã đăng ký.
2) Phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đa phương tiện y tế, bao gồm: Tài liệu phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và phần mềm (trong báo cáo tổng kết đề tài); Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm (trong báo cáo tổng kết đề tài); Phần mềm được thử nghiệm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương; Biên bản nhận xét kết quả thử nghiệm phần mềm (trong báo cáo tổng kết đề tài).
3) Đào tạo 01 thạc sỹ (minh chứng trong báo cáo tổng kết đề tài)

Một số hình ảnh của đề tài

42.2015vuducthi

42.2015vuducthi1

42.2015vuducthi2

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".