Nghiên cứu chế tạo graphene số lượng lớn, thử nghiệm ứng dụng trong chất lỏng tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất. Mã số đề tài: VAST.CTG.01/15-16

Chủ nhiệm đề tài TS. Phan Ngọc Hồng
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2015 - 2016
Tổng kinh phí 650 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được công nghệ chế tạo vật liệu graphene số lượng lớn bằng phương pháp tách bóc điện hóa hỗ trợ plasma từ điện cực graphite. Thử nghiệm ứng dụng vật liệu graphene chế tạo được làm chất lỏng tản nhiệt trong một số linh kiện điện tử công suất.

Kết quả đạt được

-    Về khoa học: Đã xây dựng thành công hệ thiết bị tách boc điện hóa hỗ trợ plasma. Đã chế tạo thành công vật liệu graphene, graphite oxit, vật liệu lai graphene và họ vật liệu MoxSy bằng phương pháp tách bóc điện hóa hỗ trợ plasma từ điện cực graphit. Đã biến tính thành công vật liệu graphene tạo nhóm chức OH hoặc COOH nhằm giúp phân tán tốt vật liệu graphene trong môi trường chất lỏng. Đã chế tạo thành công chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần vật liệu graphene, graphene-CNTs/Cu. Đã thiết kế, chế tạo hệ thống tản nhiệt cho đèn pha LED công suất 450W và đèn LED chiếu sáng công cộng công suất 200W.
-    Về ứng dụng: Vật liệu Graphite oxit có diện tích bề mặt lớn, khả năng phân tán tốt trong môi trường nước đã được khảo sát khả năng hấp thụ kim loại năng Cadmiun. Kết quả khảo sát cho thấy khả năng hấp thụ là > 70% cho thấy khả năng ứng dụng trong xử lý môi trường. Kết quả thử nghiệm khả năng tản nhiệt của chất lỏng tản nhiệt chứa vật liệu graphene-CNTs/Cu đối với đèn LED cho thấy với hàm lượng phân tán cỡ 0,035% thể tích, độ dẫn nhệt chất lỏng tăng 61% tại nhiệt độ khảo sát là 60oC. Như vậy bằng việc sử dụng chất lỏng tản nhiệt nanô giúp có thể chế tạo được những hệ đèn LED với công suất chiếu sáng cao hơn và giảm được kích thước của hệ đèn.

Ảnh của đề tài:

pnhong1

pnhong2

Những đóng góp mới

Phương pháp chế tạo vât liệu graphene, graphite oxit. Phương pháp chế tạo hệ vật liệu tổ hợp graphene-MoS2, chế tạo tổ hợp vật liệu Gr-CNTs/Cu. Chất lỏng tản nhiệt chứa vật liệu graphene biến tính hoặc vật liệu Gr-CNTs/Cu. Khảo sát khả năng hấp thụ kim loại nặng trong nước của vật liệu graphit oxit, khả năng tản nhiệt của chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần graphene và Gr-CNTs/Cu.

Sản phẩm

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế ISI:
Dang Van Thanh, Nguyen Van Thien, Bui Hung Thang, Nguyen Van Chuc, Nguyen Manh Hong, Bui Thi Trang, Tran Dai Lam , Dang Thi Thu Huyen, Phan Ngoc Hong* , Phan Ngoc Minh, A Highly Efficient and Facile Approach for Fabricating Graphite Nanoplatelets, Journal of Electronic Materials 45 (2016) pp 2522–2528, IF = 1,49
Phan Ngoc Hong, Tran Thi Tuoi, Nguyen Thi Kim Ngan, Bui Thi Trang, Phan Ngoc Minh, Tran Dai Lam, Nguyen Thi Hanh, Dang Van Thanh, Preparation of Crumpled Graphite Oxide from Recycled Graphite Using Plasma Electrolysis and Its Application for Adsorption of Cadmium in Aqueous Environment, Journal of Electronic Materials 45 (2016) pp 2472–2476, IF = 1,49
Minh N. Dang, Thi Dieu Thuy Ung, Hong N. Phan*, Quang Duc Truong, Thang H. Bui, Minh N. Phan, Liem Quang Nguyen, Phong D. Tran, A novel method for preparation of molybdenum disulfide/graphene composite, Materials Letters 1, (2017) pp145–148, IF= 2,4
Bài báo đăng trên hội nghị khoa học quốc tế và trong nước: 04
Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Trinh, Bui Hung Thang, Nguyen Van Chuc, Le Dinh Quang, Nguyen Manh Hong, Phan Ngoc Minh, Phan Ngoc Hong*, Synthesis and characterization of thermal conductivity of nanofluid based on Ag decorated-CNTs/Graphene hybrid material, Proc. of the 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), Halong city, Vietnam, 8-12 November, 2016, pp. 117-125
Nguyen Van Hung, Duong Minh Tuan, Dang Nhat Minh, Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Trinh, Nguyen Tuan Hong, Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh, Ho Truong Giang and Phan Ngoc Hong*, Fabrication and characterization of carbon nanotubes aerogel, Proc. of the 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), Halong city, Vietnam, 8-12 November, 2016, pp. 450-455
Dang Nhat Minh, Duong Minh Tuan, Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Trinh, Bui Hung Thang, Ung Thi Dieu Thuy, Tran Dinh Phong, Quang Duc Truong, Nguyen Quang Liem, Phan Ngoc Minh, Phan Ngoc Hong*, Fabrication and characterization of Molybdenum Disulfide/Graphene hybrid material, Proc. of the 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), Halong city, Vietnam, 8-12 November, 2016, pp. 465-471
Pham Nam Thang, Phan Ngoc Hong, Le Xuan Hung, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Quang Liem, Pham Thu Nga, Study on fabrication and optical properties of graphene quantum dots, Proc. of the 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), Halong city, Vietnam, 8-12 November, 2016, pp. 481-490
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): 01 (được chấp nhận đơn đăng ký)
- Hỗ trợ đào tạo: 02 ThS, 01 sinh viên

Kiến nghị

T?p th? th?c hi?n ?? tài, Ch? nhi?m ?? tài mong mu?n ti?p t?c nh?n ???c s? ?ng h? c?a Ban lãnh ??o Vi?n hàn lâm KH&CN VN c?ng nh? Ban lãnh ??o Vi?n KHVL cho h??ng nghiên c?u c? b?n v? v?t li?u graphene và các nghiên c?u ??nh h??ng ?ng d?ng trên n?n v?t li?u graphene.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".