Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản và nâng cao chất lượng quả vải Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP). Mã số nhiệm vụ: VAST.NĐP.16/15-16

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Thu Hà
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2015 - 2016
Tổng kinh phí 899,009 triệu đồng - Kinh phí từ ngân sách SNKH: 500 triệu đồng - Từ ngành, địa phương: 399,009 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu sử dụng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản vải thiều Lục Ngạn và kéo dài thời gian bảo quản tối thiểu 04 tuần nhằm ổn định chất lượng, màu sắc quả vải

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ 01 báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài
+ 11 báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học;
+ 01 quy trình công nghệ sử dụng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản vải thiều Lục Ngạn;
+ 01 mô hình bảo quản vải thiều Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) quy mô 5 tấn;
+ 01 báo cáo kết quả xây dựng mô hình bảo quản vải thiều Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) quy mô 5 tấn;
- Về ứng dụng:
Xây dựng được mô hình ứng dụng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản vải thiều Lục Ngạn quy mô 5 tấn. Sau 30 ngày bảo quản, tỷ lệ hư hỏng là 9,83%. Quả vải sau bảo quản vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn 10TCN 418-2000 tiêu chuẩn ngành về quả vải tươi do do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Đảm bảo các chỉ tiêu hình thức, chất lượng đạt giá trị thương phẩm.

pthuha

Những đóng góp mới

Việc nghiên cứu thành công công nghệ bảo quản vải thiều Lục Ngạn bằng màng MAP kết hợp với các phương pháp tiền xử lý sau thu hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất và thương mại hóa sản phẩm vải thiều, giải quyết nhu cầu lưu trữ, vận chuyển và xuất khẩu vải thiều sang các thị trường ở xa (Maylaysia, Mỹ, Australia...).

Sản phẩm

- Bài báo đã công bố:
+ Pham Thi Thu Ha, Dinh Gia Thanh, Nguyen Thi Trang, Duong Thu Hien, Pham Thi Thu Trang, Nguyen Thanh Tung, “Effect of various materials for modified atmosphere packaging (MAP) used in postharvest quality retention of Litchi”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol.53 (4D), 382-388, 2015.
+ Pham Thi Thu Ha, Nguyen Thi Mien, Duong Thu Hien, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Thi Trang, Nguyen Thu Huong, “Effect of modified atmosphere packaging (MAP) and postharvest treatments on quality of litchi  fruits during storage”, đã được chấp nhận đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ năm 2016.
- Bằng sáng chế: “Quy trình bảo quản quả vải bằng màng bao gói khí quyển biến đổi”, đơn số 1-2016-03245 ngày 31/8/2016. Quyết định chấp nhận đơn số 60507/QĐ-SHTT ngày 27/9/2016.
- Các sản phẩm cụ thể:
+ Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở bao gồm: báo cáo tổng hợp, hồ sơ nhiệm vụ, các sản phẩm về công trình công bố và đào tạo được lưu giữ tại Viện Hóa học.
- Các sản phẩm khác:
Hỗ trợ đào tạo 01 Học viên Cao học theo Quyết định số 1374/QĐ-KHTN ngày 21/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội; Quyết định thành lập hội đồng bảo vệ luận văn số 3096/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/8/2016.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".