Nghiên cứu chế tạo hệ thống cung cấp dịch vụ định vị GPS độ chính xác cm trong thời gian thực cho các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác định vị cao; Mã số đề tài: VT/CN-02/13-15.

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Tạ Hải Tùng
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Thời gian thực hiện 2013 - 2016
Thuộc chương trình Chương trình Khoa học và Công nghệ độc lập cấp Nhà nước về Công nghệ Vũ trụ 2012-2015; Mã số đề tài: KHCN-VT/12-15.
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 3.200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

(1)    Làm chủ các công nghệ lõi (core technologies) trong lĩnh vực định vị GNSS chính xác, qua đó chủ động phát triển và chế tạo các giải pháp định vị GPS/GNSS đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người sử dụng trong mọi lĩnh vực có nhu cầu tại Việt Nam;
(2)    Cung cấp một giải pháp định vị GNSS chính xác (cỡ cm) toàn diện, bao gồm: phần cứng, phần mềm, và đặc biệt là dịch vụ mạng lưới trạm tham chiếu, cho người sử dụng tại Việt Nam và từng bước mở rộng phạm vi cung cấp giải pháp cho người sử dụng trong khu vực Đông Nam Á;
(3)    Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cũng như tăng cường chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực định vị nói chung và định vị chính xác nói riêng.

Kết quả đạt được

Về khoa học: đề tài đã tập trung nghiên cứu các chủ đề tiên tiên nhất trong lĩnh vực định vị sử dụng vệ tinh nói chung, và định vị chính xác nói riêng; trong đó, nỗi bật hai định hướng chính:
o    Các phương pháp và công nghệ định vị chính xác, như: định vị động thời gian thực (RealTime Kinematic – RTK), định vị điểm chính xác (Precise Point Positioning), phương pháp phân phối dữ liệu cải chính trên nền mạng IP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol – NTRIP);
o    Các phương pháp đảm bảo độ tin cậy của kỹ thuật định vị, bao gồm: giảm tác động của nhiễu (có chủ đích – jamming, và không có chủ đích – do tầng điện ly gây ra).
Trong mỗi định hướng, đề tài giải quyết vấn đề nghiên cứu cơ bản góp phần nâng cao hiệu năng của các phương pháp, công nghệ hiện có, đồng thời phát triển các phương pháp, công nghệ sau cải tiến này thành các hệ thống, các sản phẩm ứng dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 Kết quả nghiên cứu được công bố trong 6 công trình đăng tải trong và ngoài nước, trong đó có 01 tạp chí SCI, 03 tạp chí trong nước, và 2 kỷ yếu hội nghị chuyên ngành GNSS quốc tế.
-    Về đào tạo: Đào tạo được 04 Thạc sỹ; Tham gia đào tạo 02 NCS.
-    Về ứng dụng: đề tài đã phát triển thành công một hệ thống cung cấp dịch vụ định vị chính xác hoàn chỉnh, bao gồm: phần cứng (trạm tham chiếu, và bộ thu), phần mềm xử lý dữ liệu (cho trạm tham chiếu, bộ thu, và máy chủ mạng lưới), mạng lưới cung cấp dịch vụ theo giao thức NTRIP trên nền mạng IP. Hệ thống đã được thử nghiệm với 6 trạm tại Việt Nam, và kết nối, tiếp nhận dữ liệu từ mạng lưới các trạm tham chiếu thuộc Tổ chức Dịch vụ GNSS Quốc tế (International GNSS Service – IGS).

thtung

Những đóng góp mới

-    Đóng góp lý thuyết và thực nghiệm trong việc xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống cung cấp dịch vụ định vị chính xác;
-    Đóng góp các phương pháp nâng cao độ tin cậy định vị GNSS, cụ thể (i) phương pháp phát hiện và giảm thiểu tác động của nhiễu sử dụng bộ lọc Notch; (ii) phương pháp xác định giả mạo tín hiệu thông qua kiểm định các giả thiết thống kê.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
[1]    M. Troglia Gamba, Truong Minh Duc, B. Motella, E. Falletti, Tung Hai Ta. Hypothesis testing methods to detect spoofing attacks: a test against the TEXBAT datasets,  GPS Solutions pp 1-13. DOI 10.1007/s10291-016-0548-7.  First online: 14 June 2016.
[2] Ta Hai Tung, An Efficient Signal Acquisition Method for GPS Software-Defined Radio Receivers, Chuyên san: Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông, Tạp chí Bưu chính Viễn thông, 2014
[3]    Tạ Hải Tùng, Lã Thế Vinh, Nguyễn Đình Thuận, Thiết kế chế tạo bộ thu định vị sử dụng vệ tinh độ chính xác cao trong thời gian thực và thử nghiệm đo lưới khống chế, Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2015.
[4] Ta Hai Tung, La The Vinh, Nguyen Dinh Thuan, So sánh hiệu năng của hệ thống định vị GPS và GLONASS ở khu vực vĩ độ thấp, Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2015.
 [5]Thuan Nguyen Dinh, Tung Ta Hai, Letizia Lo Presti, A software based multi IF output simulator. In Proceedings of International Symposium on GNSS (IS-GNSS 2015), Kyoto, Japan, 16-19/11/2015.
[6]    Nguyen Thi-Thanh Tu, Ta Hai Tung, Beatrice Motella, A New Design of GNSS Narrowband Interference Mitigation Based on Notch Filters. In Proceedings of International Symposium on GNSS (IS-GNSS 2015), Kyoto, Japan, 16-19/11/2015.    
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
(1)    Bộ báo cáo tổng hợp;
(2)    Bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật của hệ thống;
(3)    Báo cáo đánh giá kết quả sử dụng thử nghiệm sản phẩm;
(4)    Hệ thống phần mềm quản lý và phân phối thông tin cải chính trên nền mạng IP (NTRIP);
(5)    Đĩa CDROM;
(6)    Bộ thu GPS hiện trường (hoạt động cùng trạm cải chính) có độ chính xác cao, hoạt động thời gian thực, với giá thành cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập (lưu tại đơn vị chủ trì).

Địa chỉ ứng dụng

Sản phẩm đã được ứng dụng trong Hệ thống Quản lý và Giám sát xe chuyên dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài: tiếp tục được hỗ trợ để phát triển hướng nghiên cứu về định vị sử dụng vệ tinh nói chung, và định vị chính xác nói riêng.
Chủ nhiệm đề tài cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin nêu trên.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".