Ứng dụng công nghệ GIS và WebGIS để xây dựng bản đồ du lịch điện tử tỉnh Thái Bình. Mã số đề tài: VAST.NĐP.11/13-14

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Hà
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2013 - 2015
Tổng kinh phí 1.800.000.000 đồng - Kinh phí từ UBND tỉnh Thái Bình: 1.100.000.000 đồng - Kinh phí Viện HL KH và CNVN : 700.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

Đề tài có mục tiêu chung là đánh giá được tiềm năng lợi thế của tài nguyên du lịch của tỉnh, xây dựng và tổ chức được một CSDL đầy đủ về các tài nguyên du lịch trên cơ sở đó thành lập bản đồ du lịch điện tử trên đĩa CD và có thể đưa lên mạng để phục vụ tra cứu tuyên truyền phát triển du lịch cho tỉnh.

Kết quả đạt được

Hệ thống cơ sở dữ liệu về du lịch quản lý trong phần mềm ARCGIS
-   Bản đồ điện tử Du lịch của tỉnh Thái Bình dạng CD;
-   Trang web bản đồ điện tử trực tuyến du lịch tỉnh Thái Bình trên cổng thông tin của tỉnh: dulich.thaibinh.gov.vn
-   Hướng dẫn cài đặt và sử dụng bản đồ điện tử.
-   Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

nmha

Những đóng góp mới

- Bộ cơ sở dữ liệu về du lịch Thái Bình.
- Bản đồ du lịch điện tử Thái Bình phiên bản CD và phiên bản trên internet.

Sản phẩm

-    Hệ thống cơ sở dữ liệu về du lịch tỉnh Thái Bình quản lý trong phần mềm ARCGIS. Cơ sở dữ liệu dạng mở, dễ dàng khai thác và cập nhật thông tin mới;
-    20 đĩa CD bản đồ điện tử du lịch của tỉnh Thái Bình. Bản đồ du lịch điện tử dễ sử dụng, khai thác dữ liệu và cập nhật thông tin;
-    Phiên bản WebGIS của bản đồ du lịch điện tử tỉnh Thái Bình trên Website: http://dulich.thaibinh.gov.vn
-    Phần mềm quản lý tập bản đồ điện tử du lịch tỉnh Thái Bình. Phần mềm mở, dễ sử dụng và hoạt động linh hoạt.
-    Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

Địa chỉ ứng dụng

Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ phục vụ quản lý vĩ mô của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và giúp cho các cơ quan chuyên  ngành  như Sở văn hoá thể thao và du lịch  để làm cơ sở khoa học trong công tác quảng bá du lịch. Phần mềm bản đồ du lịch điện tử tỉnh Thái Bình đã được đưa lên cổng thông tin điện tử của tỉnh với tên miền http://dulich.thaibinh.gov.vn

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".