Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite chứa nano bạc nhằm loại trừ tác hại của một số loại nấm tồn lưu trong đất và gây bệnh cho cây trồng để thay thế cho thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường. Mã số đề tài:VAST07.01/14-15

Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Hoàng Long
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Môi trường
Thời gian thực hiện 2014 - 2016
Tổng kinh phí 600.000.000đ
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

Chế tạo các vật liệu nanocomposite Ag/bentonite và Ag/silica có tác dụng phòng trừ nấm Fusarium oxysporium, Rhizoctonia solani, Colletotrichum gây bệnh trên cây trồng nhằm giảm lượng thuốc hóa học bảo vệ thực vật được sử dụng gây ô nhiễm môi trường.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Đã chế tạo thành công vật liệu nanocomposite Ag/Bentonite và Ag/Silica làm vỏ bọc hạt giống đậu tương;
Đã đánh giá khả năng ức chế sự phát triển của nấm Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Colletotrichum sp. của vật liệu nanocomposite Ag/Bentonite và Ag/Silica.
Có được quy trình chế tạo và sử dụng vật liệu nanocomposite Ag/bentonite và Ag/Silica để bọc hạt giống đậu tương trồng trên ruộng thực tế.
- Về ứng dụng:
Đã trồng đậu tương được bọc vật liệu nanocomposite Ag/bentonite và Ag/Silica trên diện tích 51 m2 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).Thời gian nghiên cứu: thí nghiệm được tiến hành trên 01 vụ xuân năm 2016.

phlong

Hat dau tuong duoc boc vat lieu nanocomposites

Những đóng góp mới

Việc thực hiện đề tài mở ra một kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa từng được áp dụng ở nước ta. Kỹ thuật này có đầy đủ cơ sở để phát triển tạo nên các ngành sản xuất, dịch vụ mới như ở nước ngoài: ngành sản xuất máy làm vỏ bọc hạt giống và dịch vụ làm vỏ bọc hạt giống theo yêu cầu của nơi đặt hàng. Như vậy, ngoài lĩnh vực khoa học nông nghiệp, đề tài còn có tác dụng thúc đẩy phát triển chế tạo máy ở nước ta.
Đề tài tạo ra các vật liệu làm vỏ bọc hạt giống với các thành phần có tính chất và tính năng khác nhau. Việc phát triển nghiên cứu và ứng dụng các loại vỏ bọc hạt giống khác nhau theo yêu cầu của người sản xuất nông nghiệp về phương diện khoa học vật liệu, thực chất là tạo ra các vật liệu mới có chức năng xác định. Đấy cũng là đóng góp cho ngành khoa học vật liệu trong nước, trong đó có ngành vật liệu nano.
Đối với ngành nông nghiệp, đề tài mang đến một ký thuật mới nhằm bảo vệ cây trồng trong giai đoạn nảy mầm, mang lại lợi ích thiết thực trong việc nâng cao sản lượng cây trồng.
Việc thay thế các chất diệt nấm trong đất bằng việc bọc hạt giống chống nấm không sử dụng hóa chất độc hại có tác dụng thiết thực trong bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe người sản xuất nông nghiệp.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố: 3 bài báo
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): đăng ký 1 sáng chế (chấp nhận đơn).
- Các sản phẩm cụ thể:
+ 100 g vật liệu nanocomposite Ag/bentonite có tác dụng trị nấm Fusarium oxysporium vàRhizoctonia solanitrên cây đậu tương, hàm lượng nano bạc: <2,5%, kích thước nano bạc 30-60 nm.
+ 100 g vật liệu nanocomposite Ag/Silica có tác dụng trị nấm Fusarium oxysporium vàRhizoctonia solanitrên cây đậu tương, hàm lượng nano bạc: <1%, kích thước hạt nano bạc 6-12 nm.
- Các sản phẩm khác: 1 thạc sĩ

Địa chỉ ứng dụng

Địa điểm áp dụng trên 51 m2 diện tích đất canh tác của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).Thời gian nghiên cứu: thí nghiệm được tiến hành trên 01 vụ xuân năm 2016.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".