Nghiên cứu hoạt tính gây độc tế bào, kháng vi sinh vật kiểm định và tìm kiếm các chất hóa học có hoạt tính từ 10 loài động vật thân mềm ở khu vực Cát Bà, tỉnh Quảng Ninh; Mã số đề tài: VAST04.08/14-15.

Chủ nhiệm đề tài ThS Phan Thị Thanh Hương
Đơn vị thực hiện Viện Hóa sinh biển
Thời gian thực hiện 2014 - 2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Phân lập được chất có hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định hoặc hoạt tính gây độc tế bào từ 10 loài động vật Thân mềm thu thập tại khu vực Cát Bà.

Kết quả đạt được

-    Về khoa học:
+  Đã tiến hành thu thập và xác định được tên khoa học của 13 mẫu động vật Thân mềm tại các khu vực nghiên cứu (khu vực quần đảo Cát Bà).
+  Đã sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định (trên 8 chủng vi sinh vật) và hoạt tính gây độc tế bào (trên hai dòng tế bào MCF7 và HepG2, Lu, F1) của các mẫu dịch chiết động vật Thân mềm thu thập được.
+ 16 chất sạch đã phân lập và bộ phổ chứng minh cấu trúc các chất được lưu giữ tại Phòng Dược liệu biển - Viện Hóa sinh biển.
+ Đã đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định và hoạt tính gây độc tế bào đối với các hợp chất sạch phân lập được. Kết quả cho thấy các  hợp chất  SEN8, SEN9, SH12 kháng được 2 chủng VSVKĐ, các chất SH03, SH04, SH06, SH08, SH13 kháng được 1 chủng VSVKĐ. Hợp chất SEN8 có mức hoạt tính tốt với giá trị IC50< 20 µg/ml trên cả hai dòng tế bào MCF7 và HepG2.
-    Về ứng dụng:
+  Đã xây dựng được 02 quy trình phân lập hợp chất có hoạt tính sinh học là: (22E,24S)-5α,8α-epidioxy-24-ethyl-cholesta-6,22-dien-3β-ol từ loài Sò huyết Anadara granosa và 6α-hydroxy-cholest-4-ene-3-one từ Sên biển Doriprismatica atromarginata.

thanmem1

Những đóng góp mới

+ Lần đầu tiên việc nghiên cứu thành phần hóa học của loài Sên biển Doriprismatica atromarginata thu thập tại Việt Nam được tiến hành.
+ Đã phát hiện ra 2 hợp chất mới và đặt tên là monodontin A và monodontin B.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố: Các bài tạp chí quốc tế + S. A. Kolesnikova, E. G. Lyakhova, C. N. Diep,V. A. Tu, Ph. T. Huong, A. I. Kalinovskii, P. S. Dmitrenok, N. H. Nam, and V. A. Stonik. Steroidal metabolites from the Vietnamese nudibranch mollusk Doriprismatica atromarginata. Chem. Nat. Comp., 2017, 53(1), 194-195. Các công trình trong nước + Phan Thi Thanh Huong, Nguyen Hoang Giang, Tran Thi Hong Hanh, Do Cong Thung, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Van Thanh, and Chau Van Minh. Steroids from the blood cockle Anadara granosa. Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 2016, tập 54, số 6, trang 786-789. - Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ) + 13 mẫu tiêu bản các loài động vật Thân mềm đã thu thập được lưu giữ tại Phòng Dược liệu biển - Viện Hóa sinh biển. + 16 chất sạch đã phân lập và bộ phổ chứng minh cấu trúc các chất được lưu giữ tại Phòng Dược liệu biển - Viện Hóa sinh biển.

Địa chỉ ứng dụng

+     Các đối tượng Thân mềm nhất là các loài Sên trần cần được nghiên cứu sâu hơn cả về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học nhằm đánh giá được cụ thể hơn về tiềm năng của nguồn dược liệu còn ít được nghiên cứu này.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".