Graphene, ống nano cacbon với tạp và các chuẩn hạt. Ứng dụng trong thiết kế các biosensor và các thiết bị nano

Chủ nhiệm đề tài GS. TSKH Nguyễn Ái Việt
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2014 - 2015
Thuộc chương trình Thuộc chương trình hợp tác với: Quỹ NCCB Belarus
Cán bộ tham gia Chủ nhiệm nhiệm vụ phía phía đối tác: GS. TSKH Nikolai A. Poklonski Đơn vị chủ trì phía đối tác: Đại học Quốc gia Belarus
Tổng kinh phí 170 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

liên kết hướng nghiên cứu của Việt Nam và Belarus trong nghiên cứu lý thuyết, mô phỏng tính số tính chất điện, cơ và quang của các cấu trúc carbon thấp chiều, đặc biệt là vật liệu graphene (giải Nobel vật lý 2010) và ống nano cacbon. Hai bên cùng hợp tác thực hiện các nghiên cứu bằng cách sử dụng kinh nghiệm của cả hai hướng nghiên cứu.

Kết quả đạt được

- Đã nghiên cứu lý thuyết và mô tả tính số cấu trúc, tính chất điện và quang của ống nano carbon (CNT), các lớp và dải băng graphene và một số cấu trúc nano carbon khác như đại phân tử sinh học porphyrin có triển vọng áp dụng vào nanoelectronics.
- Đã nghiên cứu một số nguyên lý cơ bản của các cấu trúc nano mới dựa trên carbon nanostructures nói trên và tìm hiểu phương pháp điều khiển các tham số của những thiết bị đó.

 naviet

Những đóng góp mới

Tìm hiểu khả năng sử dụng các nghiên cứu mới trong lĩnh vực vật liệu carbon vô cơ (ống nano carbon, graphene, dải băng graphene, ...) và hữu cơ (DNA, porphyrin, heme, và một số đại phân tử sinh học khác) có triển vọng áp dụng vào nanoelectronics và các lĩnh vực vật lý y sinh.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1. APPLICATION OF Fe3O4@Ag NANOPARTICLE, Anh.D. Phan and N.A.Viet, 8th International Confference On Energy - Matertials - Nanotechnology (2014)
2. PI-PLASMON MODEL FOR CARBON NANO STRUCTURES. APPLICATION TO PORPHYRIN Dao Thu Ha, Chu Thuy Anh, Do Thi Nga, Le Minh Thanh , Tran Thi Thanh Van, Nguyen Ai Viet, 3rd International Workshop on Theoretical and Computational Physics (2015).
3. SIMPLE MODEL FOR OPTICAL MODES OF GRAPHENE NANO RIBBONS, Dao Thi Thuy Nga, Chu Thuy Anh, Dao Thu Ha, Can Thi Thu Thuy,
Tran Thi Thanh Van and Nguyen Ai Viet, PHYSICS, CHEMISTRY AND APPLICATION OF NANOSTRUCTURES, 2015
4. DENSITY FUNCTIONAL CALCULATIONS OF CHARGE AND MAGNETIC STATES OF CARBODODECAHEDRON, N. A. POKLONSKI1, S. V. RATKEVICH1, S. A. VYRKO1, E. F. KISLYAKOV1, ANH D. PHAN2, NGUYEN AI VIET2, Physics, Chemistry and Application of Nanostructures, 2015

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".