Nghiên cứu chất lượng rừng ngập mặn khu vực huyện Ngọc Hiển, Cà Mau bằng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 Mã số đề tài: VAST01.07/14-15

Chủ nhiệm đề tài Th.S Lê Quang Toan
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian thực hiện 2014 - 2015
Tổng kinh phí 600.000.000 VNĐ
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

-    Khai thác khả năng ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong điều tra chất lượng rừng ngập mặn;
-    Xây dựng được bộ bản đồ chất lượng rừng ngập mặn khu vực ven biển huyện Ngọc Hiển, Cà Mau phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền bền vững.

Kết quả đạt được

-    Về khoa học:
    Cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh và dữ liệu nền địa lý khu vực nghiên cứu
    Bộ dữ liệu các điểm điều tra về chất lượng rừng ngập mặn khu vực ven biển huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
    Bản đồ chất lượng rừng ngập mặn khu vực nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1
-    Về ứng dụng: hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ và 01 cử nhân.

lqtoan1

 

Sản phẩm

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02 bài báo tạp chí trong nước, 01 bài báo tạp chí quốc tế (đã có thư chấp nhận đăng bài).
    Sử dụng ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 thành lập bản đồ lớp phủ rừng ngập mặn tỷ lệ 1:10.000 khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau bằng phương pháp định hướng đối tượng. Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường, số 20 (226), 10-2015, tr.12-14, ISSN: 1859-1477.
    Đánh giá khả năng ứng dụng của ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong lập bản đồ chất lượng rừng ngập mặn khu vực huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường, số 13 (243), 7-2016, tr.26-28, ISSN: 1859-1477.
    Object-based vs Pixel-based classification of mangrove forest mapping in Vien An Dong commune, Ngoc Hien district, Ca Mau province using VNREDSat-1 images, Advances in Remote Sensing, Vol. 5 No.4 in December, 2016. ISSN: 2169-2688.
-    Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): hỗ trợ đào tạo 02 thạc sỹ, 01 cử nhân
    Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh, chuyên ngành Bản đồ Viễn thám và hệ thông tin địa lý. Trường đại học Mỏ - Địa chất. Đề tài: Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 thành lập bản đồ lớp phủ rừng ngập mặn tỷ lệ 1:10.000 khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
    Thạc sĩ Vũ Thị Lan, chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa bản đồ. Trường đại học Mỏ -Địa chất. Đề tài: Nghiên cứu đánh giá chất lượng tài nguyên rừng ngập mặn khu vực huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bằng phương pháp tích hợp tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao và GIS.
    Cử nhân Đoàn Thị Thùy Dương, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".