Nghiên cứu, đánh giá và dự báo khả năng chịu bão của các công trình giàn thép cao tầng bằng phương pháp dao động. Mã số: VAST.ĐLT 10/14-15

Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Quang
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2015 - 2016
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-    Nghiên cứu và phát triển các phương pháp giám sát, đánh giá và đưa ra cảnh báo về khả năng chịu bão thực tế của các công trình giàn cao tầng đang hoạt động để có kế hoạch phòng chống thiệt hại do bão gây ra.
-    Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để kiểm tra tính hiệu quả của phương pháp.
-    Phục vụ đào tạo cho chuyên ngành phân tích và giám sát kết cấu.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Cơ sở khoa học của phương pháp giám sát kết cấu sử dụng phương pháp dao động. Phân tích động lực học và tính toán khả năng chịu bão của kết cấu nguyên vẹn. Phát triển phương pháp phát hiện hư hỏng của kết cấu. Mô hình hóa kết cấu có hư hỏng, đánh giá và dự báo khả năng chịu bão của kết cấu có hư hỏng.
- Về ứng dụng: Ứng dụng trong việc kiểm tra, phát hiện hư hỏng của các kết cấu giàn cao tầng. Dự báo khả năng chịu gió bão khi giàn có hư hỏng.

Những đóng góp mới

- Phát triển phương pháp phát hiện hư hỏng của kết cấu bằng phương pháp dao động.
- Phát triển các phương pháp tính toán và dự báo khả năng chịu bão của kết cấu giàn cao tầng không có và có hư hỏng.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
    + Bài báo ISI:
    Khoa Viet Nguyen. Element stiffness index distribution method for multi-crack detection of a beam-like structure. Advances in Structural Engineering 2016, Vol. 19(7) 1077-1091.
+ Các bài báo đăng trên tuyển tập hội nghị:
    Nguyễn Việt Khoa, Nguyễn Văn Quang, Cao Văn Mai. Flutter analysis of a high cracked slender structure. International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA3) October 15-16, 2014, Hanoi, Vietnam, pp. 433-440.
    Nguyễn Việt Khoa, Nguyễn Văn Quang and Cao Văn Mai. Dynamic analysis of a damaged slender structure under wind load and its application for damage localization. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biện dạng lần thứ XII, Đà Nẵng, Việt Nam, 2015, pp. 802-810.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Mô hình giàn cao tầng bằng thép trong phòng thí nghiệm. Hiện đang được lưu trữ tại Phòng Thí nghiệm động lực học công trình, Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.

Địa chỉ ứng dụng

Đề nghị áp dụng cho công ty FALCON.
* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài (nếu có):
- Đề tài có thể được phát triển tiếp theo để đưa ra ứng dụng trong thực tiễn nhằm phát hiện và cảnh báo nguy cơ sụp đổ các giàn cao tầng trước mùa mưa bão.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".