“Nghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình ngầm ở vùng ven biển Phú Yên-Khánh Hòa”; Mã số: VAST06.02/14-15;

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyên Xuân Mãn
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Thời gian thực hiện 2014 - 2016
Tổng kinh phí 600.000.000,0 đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

Làm sáng tỏ điều kiện địa kỹ thuật vùng ven biển Phú Yên - Khánh Hoà phục vụ việc xây dựng công trình ngầm

Kết quả đạt được

-    Về khoa học:
+ Làm sáng tỏ điều kiện địa kỹ thuật vùng ven biển Phú Yên - Khánh Hoà phục vụ  xây dựng công trình ngầm.
+ Đưa ra cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận để lựa thiết kế xây dựng công trình ngầm ở vùng ven biển Phú Yên-Khánh Hòa.
-    Về ứng dụng:
+  Đưa ra những nguyên lý thiết kế xây dựng công trình ngầm.
+ Làm tài liệu học tập và nghiên cứu cho các cán bộ làm việc trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm.

Những đóng góp mới

Đưa ra quan điểm xây dựng công trình ngầm với hai mục đích sử dụng: dân sinh và quốc phòng.

Sản phẩm

i) Cơ sở dữ liệu về tự nhiên-kinh tế-xã hội và địa kỹ thuật làm căn cứ cho việc xây dựng công trình ngầm trong vùng ven biển Phú Yên - Khánh Hoà;  
ii) Lựa chọn vật liệu xây dựng; thiết kế mẫu và công nghệ thi công công trình ngầm dân dụng và quốc phòng;  
iii) Tính toán kết cấu chống giữ của công trình ngầm;  
iv) Công bố 02 bài báo và hỗ trợ đào tạo sau đại học.
1

Địa chỉ ứng dụng

Tại vùng ven biển Nam Trung bộ Việt Nam.

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài (nếu có): Viện hàn lâm KHCN VN cấp kinh phí hỗ trợ để triển khai thử nghiệm công nghệ mới.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".