Giải mã hệ gen lục lạp của Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) - Mã số đề tài: VAST02.01/16-17

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nông Văn Hải
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu hệ gen
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Giải trình tự hệ gen lục lạp của Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) phục vụ tìm kiếm mã vạch phân tử định hướng ứng dụng trong giám định Sâm Ngọc Linh chất lượng và nghiên cứu tiến hóa.

Kết quả đạt được

 

- Về khoa học: Hệ gen lục lạp hoàn chỉnh của Sâm Ngọc Linh đã được giải trình tự thành công sử dụng hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới và bốn mã vạch phân tử có khả năng phân loại Sâm Ngọc Linh và các loài thuộc chi Nhân sâm (Panax L.) đã được xây dựng.
- Về ứng dụng: Hệ gen lục lạp hoàn chỉnh của Sâm Ngọc Linh và các chỉ thị đặc hiệu có thể được sử dụng để giám định Sâm Ngọc Linh và nghiên cứu tiến hóa của các loài thuộc chi Nhân sâm.

Một số hình ảnh của đề tài:

 

nvhai2

nvhai3

Những đóng góp mới

- Đề tài đã xây dựng được quy trình giải trình tự hoàn chỉnh hệ gen lục lạp của Sâm Ngọc Linh từ DNA tổng số và đã tìm kiếm được bốn mã vạch phân tử đặc hiệu phục vụ nhận dạng Sâm Ngọc Linh và các loài thuộc chi Nhân sâm.

Sản phẩm

1. Các bài báo đã công bố:
- Manzanilla V., Kool A., Nguyen Nhat L., Nong Van H., Le Thi Thu H., de Boer H.J. (2018). “Phylogenomics and barcoding of Panax: toward the identification of ginseng species”. BMC Evolutionary Biology 18(1): 44.
- Lê Thanh Hương, Nguyễn Nhật Linh, Bùi Mạnh Minh, Hà Hồng Hạnh, Huỳnh Thị Thu Huệ, Nông Văn Hải, Hà Văn Huân, Lê Thị Thu Hiền (2017). “Ứng dụng mã vạch DNA hỗ trợ định loại loài một số mẫu sâm thuộc chi Nhân sâm (Panax L.)”. Tạp chí Công nghệ sinh học 15(1): 63-72.
- Lê Thị Thu Hiền, Vincent Manzanilla, Hugo de Boer, Hà Văn Huân, Nông Văn Hải (2016). “Giải mã hệ gen ở thực vật và các loài thuộc chi Nhân sâm (Panax L.)”. Tạp chí Công nghệ sinh học 14(1): 1-13.
2. Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
3. Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
4. Các sản phẩm khác (nếu có)

Kiến nghị

Ti?p t?c m? r?ng h??ng nghiên c?u trên các ??i t??ng sinh v?t ??c h?u có giá tr? c?a Vi?t Nam.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".