Nghiên cứu sử dụng khóa lưỡng phân trong phần mềm phân loại thực vật bậc cao có mạch - Mã số đề tài: VAST04.06/16-17

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn văn Sinh
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học - Mã số hướng: VAST04
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Bổ sung tính năng tạo và sử dụng khóa lưỡng phân cho phần mềm BIOKEYS; Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu thực vật bậc cao có mạch ở Việt Nam với 500 phiếu thông tin và ảnh cho 500 loài.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Đã bổ sung tính năng tạo và sử dụng khóa lưỡng phân cho phần mềm BIOKEYS; Đã xây dựng cơ sở dữ liệu thực vật bậc cao có mạch ở Việt Nam với 500 phiếu thông tin và ảnh cho 500 loài.
- Về ứng dụng: Đã đề xuất môn học tự chọn cho đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ “Ứng dụng tin học trong phân loại thực vật” với nội dung ứng dụng phần mềm BIOKEYS trong nghiên cứu phân loại thực vật.

Một số hình ảnh của đề tài:

Picture2-NVSinh

Picture1-NVSinh

Những đóng góp mới

Cơ sở dữ liệu của phần mềm BIOKEYS đã được bổ sung 500 phiếu thông tin và ảnh các loài thực vật bậc cao có mạch.
Phần mềm BIOKEYS đã được bổ sung tính năng tạo và sử dụng khóa lưỡng phân cho tra cứu và định loại thực vật. Hiện phần mềm BIOKEYS có đầy đủ tính năng tạo và sử dụng khóa đa truy và khóa lưỡng phân, tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu minh họa cho kết quả tra cứu và định loại.
Đã hoàn thành việc đăng ký bản quyền phần mềm BIOKEYS.
Đã xây dựng khóa số lưỡng phân sử dụng trong phần mềm BIOKEYS cho 15 họ thực vật bậc cao có mạch: Amaryllidaceae, Asclepiadaceae, Ericaceae, Oleaceae, Arecaceae, Araceae, Gesneriaceae, Lauraceae, Malvaceae, Sapindaceae, Solanaceae, Theaceae, Zingiberaceae, Amaranthaceae, Flacourtiaceae.
Chủ nhiệm đề tài đã công bố được 01 bài báo trong tạp chí thuộc danh mục SCI-E và cán bộ tham gia đề tài đã công bố được một bài báo trong tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
(1) Một bài báo trong tạp chí thuộc danh mục SCI-E:
Van Sinh N, Wiemers M, Settele J (2017) Proposal for an index to evaluate dichotomous keys. ZooKeys 685: 83-89. https://doi.org/10.3897/zookeys.685.13625 (ISSN 1313-2989)
(2) Một bài báo trong tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN, không thuộc danh mục ISI:
Nguyen Xuan Quyen, Tran Thi Phuong Anh & Nguyen The Cuong (2017): Toxicodendron wallichii (Hook.f.) Kuntze, a new record of Anacardiaceae from Vietnam. THAI JOURNAL OF BOTANY 9 (l): 15-18. 2017 (ISSN 1906-7038).
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (Được lưu giữ tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật):
(1) Phần mềm BIOKEYS: Đã được bổ sung tính năng tạo và sử dụng khóa lưỡng phân cho tra cứu và định loại thực vật. Hiện phần mềm BIOKEYS có đầy đủ tính năng tạo và sử dụng khóa đa truy và khóa lưỡng phân, tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu minh họa cho kết quả tra cứu và định loại.
(2) Khóa số lưỡng phân (15 khóa) cho 15 họ thực vật bậc cao có mạch: Amaryllidaceae, Asclepiadaceae, Ericaceae, Oleaceae, Arecaceae, Araceae, Gesneriaceae, Lauraceae, Malvaceae, Sapindaceae, Solanaceae, Theaceae, Zingiberaceae, Amaranthaceae, Flacourtiaceae. Sử dụng được trong phần mềm BIOKEYS để định loại các chi của 15 họ trên.
(3) Cơ sở dữ liệu về thực vật bậc cao có mạch ở Việt Nam, gồm mô tả thực vật, ảnh (500 loài), có thể tra cứu được bằng phần mềm BIOKEYS.
(4) Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của phần mềm BIOKEYS (cấp cho chủ sở hữu là Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật).
- Các sản phẩm khác (nếu có)
(1) Đã hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh sử dụng được sản phẩm của đề tài: Nguyễn Hùng Mạnh, năm nhập học: ).

Địa chỉ ứng dụng

Áp dụng trong đào tạo tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ.

Kiến nghị

H? tr? ??ng ký ?? tài b? sung tính n?ng t?o khóa l??ng phân và ?a truy kèm hình ?nh minh h?a.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".