Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ulvan polysaccharide từ ulvan polysacccharide trong rong lục, hướng đến ứng dụng làm chất dẫn thuốc trong y sinh. Mã số đề tài: VAST03.04/15-16

Chủ nhiệm đề tài Trần Thị Thanh Vân
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2015 - 2017
Tổng kinh phí 600,00 triệu
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-  Xây dựng được quy trình tách chiết ulvan Polysaccharide từ loài rong lục thuộc chi rong Ulva hoặc chi Enteromorpha .
- Đưa ra quy trình chuyển hóa Ulvan polysaccharide thành dạng nano  polysaccharide hướng đến ứng dụng làm chất dẫn thuốc.

Kết quả đạt được

-    Về khoa học:
* Thu thập 06 mẫu rong lục thuộc 04 chi rong là Ulva, Enteromorpha, Chaetomorpha và Cladophora thuộc 02  họ rong là họ Cladophoraceae và họ Ulvaceae và phân tích thành phần hóa học chính của các mẫu rong thu thập được.
* Xây dựng quy trình tách chiết ulvan polysaccharide từ một loài rong lục Ulva lactuca với quy mô 100 g rong/mẻ
* Xây dựng quy trình chuyển hóa các ulvan polysaccharide thành nano ulvan polysaccharide từ một loài rong Ulva lactuca làm nguyên liệu điều chế chất dẫn thuốc quy mô 20 g ulvan polysacchride/mẻ.
* Xác định cấu trúc hóa học và cấu hình không gian của ulvan polysaccharide chiết từ loài rong Ulva lactuca.
    Xác định kích thước hạt, thế zeta của nano ulvan.
* Thử hoạt tính chống oxy hóa, hoạt tính gây độc tế bào của 03 dòng tế bào ung thư  bao gồm (ung thư gan (HepG2), ung thư vú (MCF7) và ung thư cổ tử cung (Hela)), hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định và hoạt tính chống oxy hóa của 02 mẫu ulvan chiết từ 02 loài rong thuộc chi ulva và 01 mẫu nanogel ulvan axetyl hóa.
* Tạo sản phẩm ulvan Polysaccharide từ rong lục.
       200 g ulvan chiết từ loài rong Ulvalactuca
        10 g nano ulvan.
*  Đánh giá hiệu quả của việc nanogel AcU về khả năng dẫn curcumin.  

Hình ảnh đề tài:

tttvan

Những đóng góp mới

Đưa ra số liệu khoa học về hàm lượng, hoạt tính sinh học và một vài dạng cấu trúc của ulvan và quy trình chiết tách chúng từ một loài rong xanh sinh trưởng tại vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa.
Đưa ra quy trình chuyển hóa Ulvan polysaccharide thành dạng nano  polysaccharide hướng đến ứng dụng làm chất dẫn thuốc.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố.
1.Tran Thi Thanh Van, Bui The Huy, Truong Hai Bang, Bui Minh Ly, Thanh Thi Thu Thuy, Dao Duy Quang, Structure Analysis of Sulfated Polysaccharides Extracted from Green Seaweed Ulva lactuca: Experimental and Density Functional Theory studie, Tạp chí “Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly” DOI 10.1007/s00706-017-2056-z, Tạp chí ISI
2. Thi Thanh Van Tran, Hai Bang Truong, Nguyen Ha Vy Tran, Thi Minh Thu Quach Thi Nu Nguyen, Minh Ly Bui, Yoshiaki Yuguchi, Thi Thu Thuy Thanh, Structure, conformation in aqueous solution and antimicrobial activity of ulvan extracted from green seaweed Ulva reticulata, Tạp chí “Natural product research”, DOI: 10.1080/14786419.2017.1408098. Tạp chí SCI.
3. Truong Hai Bang,  Tran Thi Thanh Van , Le Xuan Hung, Bui Minh Ly, Nguyen Duy Nhut, Thanh Thi Thu Thuy  and Bui The Huy, Self-organizing nanogel with acetylated ulvan as material for oral delivery of curcumin. Tạp chí “Bulletin of Materials Science”  đang phản biện Tạp chí SCI.
-    Bài báo Khoa học quốc gia
1. Võ Thành Trung, Bùi Minh Lý, Võ Mai Như Hiếu, Thành Thị Thu Thủy, Trần Thị Thanh Vân , Thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của polysaccharide từ một số loài rong lục, Tạp chí khoa học và công nghệ, 53, 4D, 464-471, 2015.
2. Truong Hai Bang, Bui Minh Ly, Thanh Thi Thu Thuy và Tran Thi Thanh Van, Khảo sát các yếu tố Ảnh hưởng đến quá trình chiết polysacarit từ rong xanh Ulva lactuca và đánh giá đặc điểm hóa học của polysacarit , Tạp chí  hóa học, 53, 6e12, 201-204, 2015.
-    Báo cáo tại Hội nghị Khoa học trong nước
1. Truong Hai Bang, Bui Minh Ly, Thanh Thi Thu Thuy và Tran Thi Thanh Van, Phân tích đặc điểm cấu trúc của sulfated polysaccharide tách chiết từ rong lục Ulva lactuca, Hội nghị về “Nghiên cứu và Phát triển hợp chất tự nhiên lần V”, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ. trang 41-47. 2016
Các sản phẩm khác
Đào tạo
-    01 thạc sỹ ngành Kỹ thuật hóa học : Trương Hải Bằng
-    Góp phần đào tạo 01 Tiến sỹ ngành hóa học : Quách Thị Minh Thu (Đã bảo vệ cơ sở)

Kiến nghị

?? có th? áp d?ng quy trình công ngh? vào s?n xu?t c?n ti?p t?c h? tr? kinh phí ?? hoàn thi?n quy trình công ngh? v?i quy mô pilot và ki?m tra ??c tích c?p và ??c tính bán tr??ng di?n c?a s?n ph?m ulvan và nanogel ulvan, làm c? s? ?? s?n ph?m có giá tr? th??ng m?i.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".