Nghiên cứu sự biểu hiện của gene CYP1B1 ở người nhiễm dioxin tại Việt Nam - Mã số: STS.NV2017-SH01

Chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Thị Thu Hằng
Đơn vị thực hiện Học viện Khoa học công nghệ
Thời gian thực hiện 2017 - 2019
Tổng kinh phí 60 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Mục tiêu chung:
Nghiên cứu sự biểu hiện của gene CYP1B1 ở người nhiễm dioxin tại Việt Nam.
- Mục tiêu cụ thể (02):
(1) Thiết lập quy trình real-time PCR để phân tích sự biểu hiện của gene CYP1B1 trong mẫu máu của bệnh nhân.
(2) Đánh giá sự biểu hiện của gene CYP1B1 trong máu của người nhiễm dioxin tại Việt Nam bằng phương pháp real-time PCR.

Kết quả đạt được

- Về khoa học
• Đã xây dựng được “Quy trình phản ứng real-time PCR chuẩn cho primer đặc hiệu CYP1B1” thông qua việc tối ưu hóa phương pháp tách chiết RNA với tỉ lệ thể tích máu : Trizol thích hợp là 1:4 cho phép thu được RNA có hàm lượng và chất lượng tốt nhất và chi phí hóa chất hợp lý nhất. Đồng thời, nồng độ mồi (0,4 µM) và nhiệt độ gắn mồi (58oC) đã được tối ưu hóa cho phản ứng khuếch đại gene CYP1B1.
• Đã thu thập được bộ số liệu về chu kỳ ngưỡng của phản ứng real-time PCR với cặp mồi CYP1B1-F/R trên 50 mẫu máu của người phơi nhiễm dioxin và 20 mẫu máu của người khỏe mạnh. Đã chỉ ra sự tăng cường biểu hiện có ý nghĩa thống kê của gene CYP1B1 (1.83 lần) trên nhóm đối tượng người phơi nhiễm dioxin so với nhóm đối chứng.
• Đã xác định được mối tương quan thuận giữa mức độ biểu hiện của gene AHRR và CYP1B1 (R2 = 0.149, P0.05) và mối tương quan thuận giữa mức độ biểu hiện của gene AHRR với cả hai gene CYP1A1 và CYP1B1 (R2 = 0686, P<0.05).
• Đã công bố 01 bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018 và 01 bài đã được chấp nhận đăng trên tạp chí Công nghệ Sinh học (số tiếng Anh, 2019).
• Đã đồng hỗ trợ đào tạo 01 học viên đạt trình độ cao học.

- Về ứng dụng
Những kết quả đề tài sẽ góp phần hiểu rõ về sự hoạt hóa các gene đích (CYP1A1, CYP1B1 và AHRR) thông qua thụ thể AHR ở những người phơi nhiễm dioxin tại Việt Nam. Thành công của đề tài là tiền đề đẩy mạnh các nghiên cứu tiếp theo về mối liên hệ giữa sự hoạt hóa của các gene này với các bệnh lý thường gặp cũng như thử nghiệm các biện pháp làm giảm nguy cơ mắc bệnh ở của người phơi nhiễm dioxin.

Một số hình ảnh của đề tài:

T7.75.htthang1

Những đóng góp mới

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự biểu hiện của gene CYP1B1 ở những người phơi nhiễm dioxin sinh sống tại khu vực gần sân bay Đà Nẵng cao gấp 1.83 lần so với nhóm đối chứng khỏe mạnh. Đây là nghiên cứu đầu tiên khảo sát sự biểu hiện của gene CYP1B1 (ở mức độ RNA) của những người phơi nhiễm dioxin tại Việt Nam góp phần từng bước làm sáng tỏ con đường tiếp nhận dioxin và hoạt hóa CYP1B1 thông qua thụ thể AHR ở người phơi nhiễm dioxin.

Sản phẩm

- Quy trình phản ứng real-time PCR chuẩn cho primer đặc hiệu CYP1B1 (01)
- Bảng dữ liệu về hoạt động phiên mã của gen CYP1B1 ở người nhiễm dioxin tại Việt Nam so với đối chứng (02)
- Danh mục công trình công bố (02)

  1. Hoàng Thị Thu Hằng, Nguyễn Hùng Chí, Nguyễn Thị Tâm, Lê Hoàng Đức, Đặng Tiến Trường, Hoàng Văn Lương, Chu Hoàng Hà, Nguyễn Trung Nam (2018) Nghiên cứu sự biểu hiện của gene AHR và CYP1B1 ở người phơi nhiễm dioxin tại Biên Hòa. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2018: 583-588
  2. Hoang Thi Thu Hang, Doan Thi Thu Huong, Nguyen Thi Tam, Chu Hoang Ha, Nguyen Trung Nam (2019) Activation of CYP1A1, CYP1B1 and AHRR gene in dioxin-exposed people from Da Nang dioxin hotspot. Tạp chí Công nghệ Sinh học (đã chấp nhận đăng)

- Danh sách các học viên thạc sỹ đã đồng hỗ trợ đào tạo (01)

  1. Đoàn Thị Thu Hương. Nghiên cứu sự biểu hiện của một số gen trong con đường hoạt hóa thụ thể dioxin ở người phơi nhiễm dioxin tại Đà Nẵng. Luận văn thạc sỹ, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".