Nghiên cứu và triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Sở hữu trí tuệ gắn với Đổi mới sáng tạo

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phan Tiến Dũng
Đơn vị thực hiện Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Thời gian thực hiện 2018 - 2019
Thuộc chương trình Mới
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Phân tích và làm rõ mối liên hệ giữa Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo
- Nghiên cứu và triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả Sở hữu trí tuệ gắn với Đổi mới sáng tạo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kết quả đạt được

- Hỗ trợ 30 đơn đăng ký SHTT được cấp nhận đơn.
- Báo cáo Tổng kết
- 03 Hội thảo sở hữu trí tuệ tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Nha Trang.

Một sô hình ảnh của đề tài:

T8.76.ptdung1

Sản phẩm

Báo cáo tổng kết, tóm tắt tiếng anh và tiếng việt.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".