Nghiên cứu thành phần hóa học, điều tra và đánh giá chất lượng tinh dầu Trầm hiện đang được sản xuất ở Việt Nam - Mã số đề tài: VAST04.02/16-17

Chủ nhiệm đề tài Ths. Trần Thị Tuyến
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xác định thành phần hóa học và đánh giá chất lượng của một số loại tinh dầu Trầm chủ yếu hiện nay được sản xuất ở Việt Nam; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho tinh dầu Trầm Việt Nam.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Xây dưng bộ số liệu về thành phần, hàm lượng, chất lượng tinh dầu trầm từ nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu gây trồng của Việt Nam và theo vùng trồng và các phương pháp chưng cất khác nhau.

- Về ứng dụng: Xây dựng qui trình phân tích hàm lượng, thành phần hóa học của tinh dầu Trầm hương trên máy sắc kí khí nối ghép khối phổ.

Một số hình ảnh của đề tài:

 

Những đóng góp mới

nghiên cứu và chỉ ra 25 chất đặc trưng cho tinh dầu trầm hương Việt Nam trong đó cập nhật phổ khối của 13 chất đặc trưng trong tinh dầu trầm hương và đề xuất được tiêu chuẩn cơ sở cho tinh dầu trầm hương Việt Nam.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố: 02 bài

  1. Dinh Thi Thu Thuy, Tran Thi Tuyen, Nguyen Quyet Chien, Tran Thi Thu Thuy, Hoang Thi Bich, Tran Quoc Toan “Comparative study on volatile compounds of Agarwood from Khanh Hoa province extracted by different methods, Vietnam Journal of Science and Technology, 56(4A), pp.266-272.
  2. Dinh Thi Thu Thuy, Tran Thi Tuyen, Pham Thi Hong Minh, Quoc Toan Tran, Pham Quoc Long, Duy Chinh Nguyen, Long Giang Bach and Nguyen Quyet Chien “Isolation process and compound identification of Agarwood essential oils from Aquilaria crassna cultivated at three different locations in Vietnam”, Processes, 2019,7(7),432.
    https://doi.org/10.3390/pr7070432

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: 01 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn hợp lệ. Tên sáng chế: Qui trình phân tích tinh dầu trầm hương bằng hệ thống sắc kí khí nối ghép khối phổ GC-MS.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".