Nghiên cứu tạo cây đậu tương chuyển gen tăng cường khả năng chống chịu một số điều kiện bất lợi của môi trường - Mã số đề tài: VAST02.02/16-17

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Chu Hoàng Hà
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Tạo cây đậu tương chuyển gen mang gen codA thông qua Agrobacterium tumefaciens nhằm tăng cường khả năng chống chịu một số điều kiện bất lợi của môi trường.
Cụ thể:
- Thiết kế được cấu trúc mang gen codA được điều khiển bởi một số promoter cảm ứng, sẵn sàng cho chuyển gen.
- Xây dựng quy trình chuyển gen codA tăng cường khả năng chống chịu một số điều kiện bất lợi của môi trường.
- Tạo được cây đậu tương mang gen codA có khả năng sinh trưởng và phát triển trong điều kiện bất lợi tốt hơn so với giống không chuyển gen.

Nội dung đề tài

 

Kết quả đạt được

- Về khoa học: 
+ Qua việc thực hiện đề tài này, nhóm nghiên cứu có thể nâng cao kiến thức chuyên sâu về các kỹ thuật sinh học phân tử, nuôi cấy mô tế bào thực vật và kỹ thuật chuyển gen và phân tích, đánh giá cây chuyển gen ở quy mô phòng thí nghiệm và nhà lưới. Đồng thời nội dung của đề tài góp phần đào tạo 1-2 học viên cao học, đóng góp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước.

- Về ứng dụng:
+ Tạo ra những dòng đậu tương chuyển gen có khả năng chống chịu tốt các điều kiện bất lợi của môi trường, đáp ứng một phần nhu cầu đậu tương đang thiếu trong nước hiện nay

Một số hình ảnh của đề tài:

T9.83.chha1

T9.83.chha2

T9.83.chha3

Những đóng góp mới

Là công trình nghiên cứu đầu tiên ở việt Nam thành công tạo cây đậu tương mang gen codA tăng khả năng chịu hạn so với các dòng đậu tương không mang gen. Kết quả của công trình góp phần vào việc tăng khả năng chống chịu của giống đậu tương với điều kiện bất lợi của môi trường.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:

  1. Tạ Thị Đông, Nguyễn Hồng Nhung, Ngô Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Đoài, Phạm Thị Vân, Chu Hoàng Hà, 2018, “Thiết kế và đánh giá các vector mang gen codA chọn lọc bằng phosphinothricin”, Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018, tr.1405-1409.
  2. Dong Thi Ta, Dung Manh Ngo, Nhung Hong Nguyen, Ngoc Bich Pham, Phat Tien Do, Ha Hoang Chu, 2019, “Production of drought tolerant transgenic soybean expressing codA gene under regulation of a water stress inducible promoter”, Accepted manuscript in Pakistan Journal of Botany.

- Các sản phẩm cụ thể:
Quy trình chuyển gen vào đậu tương thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".