Ảnh hưởng của bậc nhiễu xạ Bragg lên chế độ phát picô-giây của laser màu phản hồi phân bố - Mã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.BELARUS.01/17-18

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Quang Hòa
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2017 - 2019
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nhiệm vụ nhằm mục tiêu nghiên cứu ảnh hưởng hiệu ứng nhiễu xạ Bragg bậc cao lên chế độ phát đơn xung picô-giây theo cấu hình phản hồi phân bố (DFB) khi sử dụng nguồn bơm là các laser có độ rộng xung nano-giây hoặc ngắn hơn nanô-giây. Trên cơ sở đó phát triển cơ sở để xây dựng các nguồn laser xung cực ngắn có thể lựa chọn bước sóng có công suất cao.
- Mở rộng khả năng sử dụng các loại laser bơm cho laser DFB phát ở chế độ picô-giây cũng như là nâng cao tính ổn định công suất ra cho các ứng dụng cần thiết.

Kết quả đạt được
  • Các tính toán mô phỏng quá trình động học phát xạ laser màu từ một buồng cộng hưởng phản hồi phân bố cho thấy các đơn xung có độ rộng hơn 10ps được ghi nhận khi năng lượng bơm lớn hơn hai lần trên ngưỡng phát laser. Ngưỡng phát laser ở chế độ Bragg bậc hai là cao hơn khoảng 1,5 lần so với bậc một. Qua đó, đề tài đề xuất chế tạo một nguồn phát laser xung ngắn thay đổi được bước sóng có công suất cao. kèm theo đó, đề tài sẽ nhắm tới khả năng mở rộng sử dụng các nguồn bơm laser DFDL để có thể phát được xung pico-giây đồng thời nâng cao độ ổn định của các bức xạ laser.
  • Xây dựng được hệ thí nghiệm phát laser màu phản hồi phân bố bậc 2 đơn giản với các thiết bị sẵn có trong phòng thí nghiệm của trung tâm Điện tử học – Lượng tử, viện Vật lý. Hệ thí nghiệm này cho phép khảo sát được dải điều chỉnh bước sóng cho các chất màu laser khác nhau cũng như sự phân bố năng lượng của bức xạ laser.

Một số hình ảnh của đề tài:

T9.84.dqhoa1a

T9.84.dqhoa2

Những đóng góp mới

- Phát triển kỹ thuật phát xung pico-giây theo nguyên lý phản hồi phân bố sử dụng vật liệu chất màu laser các dạng lỏng, rắn
- Mở rộng khả năng lựa chọn bước sóng khi bơm bằng laser nano giây tại bước sóng 532 nm

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ 01 bài báo trên tạp chí Journal of Applied Physics (JAP 122, 133110 (2017), DOI: 10.1063/1.4995312)
+ 02 bài tại hội nghị khoa học Belarus
+ 01 bài tại hội nghị Vật lý kỹ thuật toàn quốc lần 5

- Đào tạo: 01 học viên cao học

Kiến nghị

M? r?ng h?p tác v?i ??i tác

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".