Biến đổi thành phần và số lượng vi sinh vật gây bệnh cơ hội sống cùng loài san hô Acropora muricata và sức khỏe san hô - Mã số đề tài: VAST06.02/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Kim Hạnh
Đơn vị thực hiện Viện Hải dương học
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

Đánh giá sự biến động về số lượng và cấu trúc của hệ vi sinh vật gây bệnh cơ hội sống cùng loài san hô cứng A. muricata và mối tương quan đến sức khoẻ san hô.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Có sự khác biệt rõ rệt giữa số lượng và cấu trúc của hệ vi khuẩn dị dưỡng và gây bệnh sống cùng san hô khoẻ và san hô bệnh thu ngoài tự nhiên và trong phòng thí nghiệm, trong đó:

  • Số lượng vi khuẩn dị dưỡng và gây bệnh ở san hô bệnh tăng tương ứng gấp 66 và 40.000 lần so với san hô khoẻ.
  • Nhóm Vibrio sp., nhóm vi khuẩn đường ruột không xuất hiện trong mẫu san hô khỏe nhưng có ở mức khá cao đến cao ở san hô bệnh ngoài tự nhiên. Phát hiện một số loài vi khuẩn gây bệnh phân lập được từ san hô bệnh trong điều kiện tự nhiên như: V. vu
  • lnificus, V. parahaemoliticus, V. cholera, V. communis, V. alginolyticus, Vibrio rotiferianus và Photobacterium rosenbergii. Và trong điều kiện thí nghiệm: Vibrio harveyi, Vibrio parahaemolyticus, Pseudomonas stutzeri, Vibrio coralliilyticus. Vibrio proteolyticus. Hầu hết các chủng vi khuẩn này là chủng gây bệnh ở san hô đã được công bố trước đây.
  • Trong 11 chủng vi khuẩn phân lập được từ san hô khoẻ, có 7/11 chủng có khả năng sinh hoạt tính kháng lại một số vi khuẩn gây bệnh ở san hô và người. Trong đó, có 5 chủng có khả năng kháng lại vi khuẩn B. subtilis, 4 chủng kháng vi khuẩn S. typhimurium, 2 chủng kháng vi khuẩn S. marcesens, 2 chủng kháng E.coli và 1 chủng kháng V. parahaemoliticus Vòng kháng khuẩn khá nhỏ, dao động từ 0,3 đến 4,6 mm. Đây là kết quả sàng lọc đầu tiên có ý nghĩa trong nghiên cứu về cơ chế kháng bệnh ở san hô và sản xuất thuốc cho y học phục vụ con người.
  • Có sự khác biệt rõ rệt về đa dạng chức năng lẫn đa dạng di truyền ở hệ vi khuẩn trong san hô khoẻ và san hô bệnh. Trong đó, hệ vi khuẩn trong san hô bệnh cho thấy sự khác biệt về cơ chế đồng hoá một số cơ chất quan trọng. Trong cấu trúc di truyền, một số ngành xuất hiện mới ở san hô bệnh mà trước đó không tìm thấy ở san hô khoẻ. Một số ngành vi khuẩn chỉ xuất hiện ở san hô bệnh mà không có ở san hô khoẻ như: BD1-5 (1,29%) và Verrucomicrobia (3,5%), Candidate-divsion SR1 và Candidate-division WS3.

Một số hình ảnh của đề tài:

T9.88.nkhanh1a

T9.88.nkhanh2

Những đóng góp mới

Đây là nghiên cứu đầu tiên công bố về so sánh số lượng và cấu trúc của hệ vi sinh vật sống cùng san hô khoẻ và san hô bệnh trong điều kiện tự nhiên và cả phòng thí nghiệm. Kết qủa cho thấy khi san hô thay đổi tình trạng sức khoẻ dưới tác động của biến đổi môi trường (tăng nhiệt độ trong khoảng thời gian dài), số lượng vi khuẩn dị dưỡng, và vi khuẩn gây bệnh cơ hội tăng cao, cao nhất là gấp 66 ở san hô bệnh so với san hô khoẻ. Các chủng vi khuẩn gây bệnh nhóm Vibrio, Enterobacteria, Samonella và Shigella chỉ hiện diện ở san hô bệnh thu ngoài tự nhiên mà không có mặt ở san hô khoẻ cùng thời điểm thu mẫu. Có sự hiện diện mới của một số loài vi khuẩn gây bệnh ở san hô trong san hô bệnh trong lô thí nghiệm tăng so với lô đối chứng. Nghiên cứu này có thể là tiên đề trong nghiên cứu tác nhân, cơ chế và điều kiện gây bệnh của vi khuẩn gây bệnh lên san hô.

Sản phẩm

Các bài báo đã công bố (liệt kê)

  1. Nguyễn Kim Hạnh, Phạm Thị Miền, Bùi Hữu Hưng, Võ Hải Thi. 2016. Sàng lọc các chủng vi khuẩn có khả năng sinh kháng sinh sống cùng san hô cứng Acropora muricata thu tại Vịnh Nha Trang. Tuyển tập Nghiên cứu biển. 22: 83-95.
  2. Nguyễn Kim Hạnh, Phạm Thị Miền, Đoàn Như Hải. 2018. Chu kỳ sống của virus trên san hô ở trạng thái sức khoẻ khác nhau tại Hang Rái, Ninh Thuận, Việt Nam. Tạp chí SInh học. 40(2): 223-232.
  3. Hedberg N., Stenson I., Nitz Pettersson M., Warshan D., Nguyen-Kim H., Tedengren M., Kautsky N. 2018. Antibiotic use in Vietnamese fish and lobster sea cage farms; implications for coral reefs and human health. Aquaculture. 495: 366-375.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

  • Báo cáo về hệ vi sinh vật gây bệnh cơ hội sống cùng san hô cứng A. muricata sống ở Vịnh Nha Trang
  • Báo cáo về Tư liệu một số loài vi khuẩn gây bệnh cho san hô nhằm phục vụ nghiên cứu về bệnh san hô trong tương lai.

- Các sản phẩm khác (nếu có): Hỗ trợ đào tạo 1 sinh viên thạc sĩ, đã tốt nghiệp.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".