Xây dựng hệ thống dự báo và giám sát thông tin lan truyền trên mạng xã hội tại Việt Nam - Mã số đề tài: VAST01.01/17-18

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Việt Anh
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng.
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu, đề xuất và phát triển các mô hình lý thuyết có khả năng phân tích dự báo hiệu quả và nhanh chóng thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Kết quả nghiên cứu được thể hiện dưới dạng các công bố khoa học cũng như được ứng dụng trong việc xây dựng hệ thống.
- Xây dựng thành công phần mềm cho phép thu thập thông tin, quản lý thông tin, dự báo và giám sát lan truyền thông tin trên mạng xã hội. Phát triển quy trình giám sát và phân tích dự báo lan truyền thông tin. Đăng ký giải pháp hữu ích cho quy trình công nghệ dự báo và giám sát lan truyền thông tin trên mạng xã hội, cụ thể là trên mạng xã hội Facebook.
Mục tiêu dài hạn của đề tài là ứng dụng phần mềm dự báo cho các đơn vị như các cơ quan chính quyền, các công ty, các tổ chức xã hội ở Việt Nam.

Kết quả đạt được

T9.82.nvanh4a

T9.82.nvanh4b

-Danh sách học viên được hỗ trợ đào tạo

T9.82.nvanh4c

Một số hình ảnh của đề tài:

T9.82.nvanh1

T9.82.nvanh2

T9.82.nvanh3

T9.82.nvanh4

Những đóng góp mới

- Đề xuất một phương pháp hiệu quả dự báo xác suất lan truyền thông tin trên mạng xã hội. Phương pháp dựa trên mô hình thác độc lập với thời gian rời rạc. Mô hình đề xuất có khả năng tích hợp 3 nguồn thông tin ảnh hưởng đến xác suất lan truyền bao gồm: ảnh hưởng giữa các người dùng với nhau; sở thích của người dùng với từng loại thông tin; ảnh hưởng từ bên ngoài mạng xã hội tới người dùng.
- Đề xuất một phương pháp hiệu quả đo lường sự hài lòng của người dùng trên một loại hình thông tin đặc biệt đăng tải trên mạng xã hội: thông tin bình luận về sản phẩm và dịch vụ. Phương phát đề xuất cho phép tự động trích chọn các khía cạnh từ sản phẩm/dịch vụ, tính toán trọng số của từng khía cạnh cũng như đánh giá của người dùng cho mỗi khía cạnh.
- Đề xuất quy trình dự báo thông tin lan truyền trên mạng xã hội,
- Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giám sát và dự báo thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02 bài báo trong tạp chí SCOPUS.

  1. Nguyen Viet Anh, Duong Ngoc Son, A Method for Determining Information Diffusion Cascades On Social Networks, Eastern European Journal of Enterprise Technology Vol6,No2(96)(2018) ISSN(print) 1729-3774.
  2. Nguyen Thi Ngoc Tu, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Viet Anh, Mining Aspects of Customer’s Review on the Social Network, Journal of Big Data thuộc danh mục Scopus 2019.

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Giải pháp hữu ích “Phương pháp dự báo xác suất lan truyền thông tin trên mạng xã hội trực tuyến”.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ)

  • Hệ thống phần mềm dự báo và giám sát thông tin lan truyền trên mạng xã hội tại Việt Nam.
  • 01 Báo cáo kỹ thuật đề tài
  • 01 Báo cáo tổng hợp đề tài
  • 02 bài báo
  • Đơn đăng ký giải pháp hữu ích (đã được chấp nhận đơn hợp lệ)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".