Nghiên cứu môi trường trầm tích Holocen dải ven biển đồng bằng Thanh Hóa làm cơ sở dự báo tai biến thiên nhiên.

Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Văn Hà
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Thuộc chương trình Thuộc Chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Làm sáng tỏ biến động môi trường trầm tích tương ứng với dao động mực nước biển trong Holocen ở dải ven biển đồng bằng Thanh Hóa. Làm cơ sở dự báo các tai biến thiên nhiên (xói lở, bồi tụ) khu vực nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung khoa học đăng ký theo đề cương; Các số liệu nghiên cứu, phân tích là trung thực, có nhiều số liệu mới; Kết quả đề tài có ý nghĩa trong nghiên cứu địa chất và dự báo tai biến thiên nhiên như xói lở, bồi tụ,…
- Về ứng dụng:
+ Kết quả của đề tài giúp cho tỉnh Thanh Hóa hoạch định quy hoạch lãnh thổ khu vực ven biển, định hướng phát triển kinh tế xã hội khu vực này.

Một số hình ảnh của đề tài:

106 VuVanHa

106 VuVanHa1

106 VuVanHa2

Những đóng góp mới

Số liệu giếng khoan, mặt cắt phân tích chi tiết tướng trầm tích khu vực, kết quả phân tích bào tử phấn hoa, phân tích C14.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
01 bài trên tạo chí Các Khoa học Trái đất, 02 bài trên Tạp chí Địa chất.
1. Vu Van Ha, Doan Dinh Lam, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi Thu Cuc, Nguyen Minh Quang, Hoang Van Tha, Nguyen Thi Min, Dang Minh Tuan, Dang Xuan Tung, Giap Thi Kim Chi. Holocene sedimentary facies in coastal plain of the Song Ma Delta, Thanh Hoa Province. Vietnam Journal of Earth Sciences, 41(3), 229–239. 2019
2. Vũ Văn Hà, Phạm Quang Sơn, Nguyễn Công Quân, Nguyễn Minh Quảng, Đặng Xuân Tùng. Đánh giá biến động Cửa Hới, Sông Mã qua tư liệu viễn thám đa thời gian và bản đồ địa hình giai đoạn 1965-2017. Tạp chí ĐỊA CHẤT, loạt A, số 367/2019, tr.1-13. 2019.
3. Nguyễn Thị Thu Cúc, Vũ Văn Hà, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Thùy Dương, An Thị Thùy, Nguyễn Thị Mịn, Lê Đức Lương, Đặng Xuân Tùng, Mai Anh Đức. Đặc điểm phức hệ Tảo Diatomeae trong trầm tích Holocen lỗ khoan LKTH2 vùng ven biển đồng bằng Thanh Hóa. Tạp chí ĐỊA CHẤT, loạt A, số 367/2019, tr. 23-35. 2019.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

  • Báo cáo tổng hợp .
  • Sơ đồ địa chất Holocen tỷ lệ 1:100.000.
  • Sơ đồ tướng đá cổ địa lý thời kỳ trong Holocen sớm, tỷ lệ 1:100.000.
  • Sơ đồ tướng đá cổ địa lý thời kỳ trong Holocen giữa, tỷ lệ 1:100.000.
  • Sơ đồ tướng đá cổ địa lý thời kỳ trong Holocen muộn, tỷ lệ 1:100.000.
  • Sơ đồ dự báo tai biến xói lở - bồi tụ, tỷ lệ 1:100.000.

- Các sản phẩm khác: Hỗ trợ 02 NCS, 02 Cử nhân

Địa chỉ ứng dụng

Kết quả của đề tài có thể chuyển giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa và các Sở, Ban nghành của tỉnh có liên quan nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai và phát triển bền vững đối với dải ven biển đồng bằng Thanh Hóa.

Kiến nghị

C?n ti?p t?c ???c tri?n khai nghiên c?u trên di?n r?ng toàn b? châu th? sông Mã ?? ?ánh giá ???c chi ti?t nh?ng bi?n ??ng môi tr??ng tr?m tích Holocen

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".