Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre. Mã số đề tài: VT-UD.03/16-20.

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Phạm Việt Hòa
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM
Thời gian thực hiện 2016 - 2019
Thuộc chương trình Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020.
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 5.1 tỷ đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

+ Xác lập cơ sở khoa học, mô hình nghiên cứu xâm nhập mặn bằng công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian.
+ Xác định nguyên nhân, đánh giá diễn thế và phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn bằng công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian.
+ Thử nghiệm đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian khu vực tỉnh Bến Tre.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:

  • Báo cáo cơ sở khoa học, diễn biến ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn, phân tích mối liên quan với chế độ thủy văn, thủy lực
  • Báo cáo phương pháp phân tích, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn bằng tư liệu viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian
  • Quy trình đánh giá và giám sát quá trình xâm nhập mặn bằng tư liệu viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian
  • Cơ sở dữ liệu nền địa hình, thổ nhưỡng, sử dụng đất, khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre
  • Bản đồ phân vùng xâm nhập mặn, mức độ và diễn biến xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre được xây dựng từ công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian
  • Báo cáo thực trạng, đánh giá mức độ, diễn biến xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre và đề xuất giải pháp ứng phó.
  • Tài liệu hội thảo, tập huấn
  • Báo cáo tổng hợp

- Về ứng dụng:

Với hướng ứng dụng tư liệu viễn thám radar, nghiên cứu này đã thực hiện và đánh giá tiềm năng của ảnh radar Sentinel-1 SAR để ước tính độ mặn của đất thông qua năm thuật toán học máy hiện đại MLP-NN, RBF-NN, GP, SVR và RF. Kết quả cho thấy mô hình sử dụng thuật toán GP trên ảnh radar Sentinel-1 SAR cho kết quả có độ tương quan tốt nhất. Sentinel-1 là vệ tinh radar có độ phân giải tương đối cao, tần suất chụp 6 ngày/cảnh rất phù hợp cho nghiên cứu giám sát tài nguyên môi trường.

Một số hình ảnh của đề tài:

anh107

Những đóng góp mới

+ Đề tài tiếp cận sử dụng tư liệu viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian là một phương pháp mới, hiện đại cho phép kết hợp được tính ưu việt của nhiều nguồn, nhiều loại dữ liệu với nhau nhằm bổ sung những khiếm khuyết và tăng tính hiệu quả, chính xác trong nghiên cứu, điều tra tài nguyên.

+ Nghiên cứu xâm nhập mặn trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám là một phương pháp hiện đại, độc đáo, giúp các nhà khoa học có thể đánh giá nhanh, hiệu quả diễn biễn xâm nhập mặn qua các thời kỳ trên một khu vực địa lý rộng lớn.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
+ Số lượng bài báo Quốc tế ISI: 2 bài
Bài số 1: Pham Viet Hoa , Nguyen Vu Giang, Nguyen An Binh, Le Vu Hong Hai, Tien-Dat Pham, Mahdi Hasanlou and Dieu Tien Bui. Soil Salinity Mapping Using SAR Sentinel-1 Data and Advanced Machine Learning Algorithms: A Case Study at Ben Tre Province of the Mekong River Delta (Vietnam). Remote Sens. 2019, 11, 128; IF 3.406
Bài số 2: Thuong V. Tran, Duy X. Tran, Soe W. Myint, Cho-ying Huang, Hoa V. Pham, Tung H. Luu, Tien M.T. Vo. Examining spatiotemporal salinity dynamics in the Mekong River Delta using Landsat time series imagery and a spatial regression approach. Science of the Total Environment 687 (2019) 1087–1097; IF 4.610
+ Số lượng bài báo trong nước: 02 bài
Bài 1: Nghiên cứu ước tính độ mặn của đất sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 và thiết bị đo độ dẫn điện mặt đất EM31-EK2. Tạp chí Khoa học, tập 15, số 11b (2018).
Bài 2: Phân tích, đánh giá diễn biến xâm nhập mặn ở Bến Tre v ứng dụng mô hình số để dự báo xâm nhập mặn. Tạp chí Khoa học, tập 15, số 11b (2018).
+ Số lượng bài hội thảo: 02 bài
Bài 1: Ước tính độ dẫn điện của đất lúa đã gặt sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel – 2 và dữ liệu đo đạc mặt đất thí nghiệm tại tỉnh Bến Tre. Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 11. Huế tháng 4 năm 2019.
Bài 2: Thành lập bản đồ nhiễm mặn tỉnh Bến Tre từ ảnh vê tinh Sentinel – 2. Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 11. Huế tháng 4 năm 2019.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: không có
- Các sản phẩm cụ thể: không có
- Các sản phẩm khác: không có

Địa chỉ ứng dụng

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".