Nghiên cứu ứng dụng kết hợp công nghệ xúc tác quang và hoạt hóa điện hóa để tăng cường chống nhiễm khuẩn ở các bệnh viện tỉnh Trà Vinh

Chủ nhiệm đề tài Phạm Hoàng Long
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Môi trường
Thời gian thực hiện 2017 - 2019
Thuộc chương trình Hợp tác ngành địa phương
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí Nghiên cứu ứng dụng kết hợp công nghệ xúc tác quang và hoạt hóa điện hóa để tăng cường chống nhiễm khuẩn ở các bệnh viện tỉnh Trà Vinha1.199,028 triệu đồng, trong đó: + Kính phí hỗ trợ từ SNKH của Viện Hàn lâm: 600,000 triệu đồng + Kinh phí từ ngu
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

Có được 04 thiết bị làm sạch không khí bằng công nghệ xúc tác quang có công suất từ 100 m3/h đến 500 m3/h và 02 thiết bị “Bàn rửa và khử trùng”đã qua kiểm nghiệm trên thực tế ở các phòng chuyên môn của của bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh và bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh.

Kết quả đạt được

- 1 thiết bị làm sạch không khí công suất 100 m3/h
- 2 thiết bị làm sạch không khí công suất 300 m3/h
- 1 thiết bị làm sạch không khí công suất 500 m3/h
- 2 thiết bị bàn rửa và khử trùng
- 1 bài báo trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
- 1 bài báo trên Tạp chí Sinh học.

Một số hình ảnh của đề tài:

anh111 1anh 111

Những đóng góp mới

Góp phần vào công tác chống nhiễm khuẩn, giảm thiểu lượng hóa chất thải ra môi trường và nâng cao chất lượng phòng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02 bài
+ 1 bài báo trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
+ 1 bài báo trên Tạp chí Sinh học.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ 1 thiết bị làm sạch không khí công suất 100 m3/h tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh
+ 1 thiết bị làm sạch không khí công suất 300 m3/h tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh
+ 1 thiết bị bàn rửa và khử trùng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh
+ 1 thiết bị làm sạch không khí công suất 300 m3/h tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
+ 1 thiết bị làm sạch không khí công suất 500 m3/h tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
+ 1 thiết bị bàn rửa và khử trùng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ ứng dụng

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
- Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".