Xây dựng phần mềm GIS Desktop tiếng Việt bằng thư viện mã nguồn mở

Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Hà Phương
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM
Thời gian thực hiện 2012 - 2014
Tổng kinh phí 300.000.000 đ (Ba trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng phần mềm GIS Desktop tiếng Việt bằng thư viện mã nguồn mở, đáp ứng được nhu cầu sử dụng GIS cơ bản và dễ dàng sử dụng cho những người có nhu cầu.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu về mã nguồn mở, kỹ thuật lập trình và quản trị cơ sở dữ liệu.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ Đề tài bước đầu tiếp cận mã nguồn mở để xây dựng phần mềm GIS có các chức năng cơ bản thông dụng để lưu trữ, tra cứu, cập nhật các dữ liệu bản đồ nói chung.
+ Nâng cao năng lực nghiên cứu về mã nguồn mở, kỹ thuật lập trình và quản trị cơ sở dữ liệu.
+ Góp phần bổ sung phần mềm GIS mã nguồn mở cho các đồng nghiệp trong các lĩnh vực có liên quan.
- Về ứng dụng:
Kết quả đề tài có giá trị thực tiễn cao, phần mềm sẽ khả dụng trong việc giảng dạy, phổ cập công nghệ GIS cho nhiều đối tượng, đặt biệt đối với các học sinh ở các trường Trung học cơ sở, Phổ thông trung học có thể sử dụng phần mềm này để lưu trữ cơ sở dữ liệu bản đồ cho riêng mình.

Những đóng góp mới

+ Thay đổi các thư viện : ColorPicker.dll; PropertyGridEX.dll; RulerControl.dll cho phù hợp với đề tài
+ Tạo ra sản phẩm phần mềm GISDOS bằng Tiếng Việt và có thể cung cấp, sử dụng miễn phí.
+ Giao diện thân thiện bằng tiếng Việt, phổ cập GIS đến nhiều thành phần người dùng.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01
+ Trần Hà Phương, Nguyễn Phan Tú, Trần Đình Trung, Nguyễn Thanh Hùng, 2014. Thiết kế các tính năng cơ bản trong GIS bằng mã nguồn mở. Hội nghị Khoa học Địa lý lần thứ 8, khoa học Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, hội nhập và phát triển. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. ISBN : 978-604-918-438-3.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Không có
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Báo cáo tổng kết đề tài Xây dựng phần mềm GIS Desktop Tiếng Việt bằng thư viện mã nguồn mở.
+ Phần mềm GISDOS.
Nơi lưu giữ: Viện Địa lý tài nguyên TPHCM.

Địa chỉ ứng dụng

Nhóm nghiên cứu có thể cung cấp phần mềm cho các trường Trung học cơ sở, Phổ thông trung học trong cả nước và các đối tượng khác

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".