Nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng và vị thế của chúng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Nguyên

Chủ nhiệm đề tài TS Trần Tuấn Anh
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2011 - 2014
Tổng kinh phí 5.550 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

- Làm rõ cơ sở tài nguyên và vị thế của khoáng sản khu vực Tây Nguyên;
- Đánh giá khả năng sử dụng tổng hợp và hợp lý khoáng sản Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững;
- Đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược cho việc khai thác sử dụng khoáng sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng khu vực Tây Nguyên.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên khoáng sản Tây Nguyên;
+ Tổng hợp và phân tích-đánh giá hiện trạng tài nguyên và khai thác chế biến khoáng sản Tây Nguyên;
+ Đánh giá giá trị tổng hợp và khả năng khai thác, sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng;
+ Đánh giá tác động của khai thác và sử dụng khoáng sản với phát triển KT-XH và ANQP Tây Nguyên;
+ Đánh giá vị thế của khoáng sản Tây Nguyên;
+ Đề xuất các giải pháp chiến lược khai thác và sử dụng hợp lý TNKS Tây Nguyên.

Những đóng góp mới

 

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 5 bài báo, trong đó: 1 bài đã đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 3 bài báo đã gửi đăng trên tạp chí Các KHvTĐ (đang trong quá trình duyệt bài); 1 bài báo gửi đăng tạp chí Russian Geology and Geophysics (đang trong quá trình duyệt bài).
(viii)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
- Các sản phẩm khác (nếu có):
(i) Bộ cơ sở dữ liệu về khoáng sản Tây Nguyên được xây dựng dưới dạng WebGIS. Báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu bao gồm: nguồn tài liệu được thu thập, tổng hợp, phân tích, nắn chỉnh bản đồ về khung tọa độ thống nhất; cấu trúc dữ liệu; thiết kế, xây dựng chương trình quản lý, tra cứu với các chương trình phần mềm: Mapserver trên hệ điều hành window, Pmapper and mapserver, Quantium GIS. 
(ii) Bốn báo cáo chi tiết kết quả thực hiện các nội dung khoa học của đề tài: 1- Đánh giá hiện trạng tài nguyên và tình hình khai thác chế biến khoáng sản ở Tây Nguyên; 2- Đánh giá giá trị tổng hợp và khả năng khai thác, sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng; 3- Đánh giá tác động của khai thác sử dụng khoáng sản với phát triển KT-XH, môi trường và an ninh quốc phòng Tây Nguyên; 4- Đề xuất các giải pháp chiến lược khai thác và sử dụng hợp lý TNKS Tây Nguyên.
(iii) Các bản đồ phân bố KS Tây Nguyên tỷ lệ 1: 250.000 và 5 tỉnh tỷ lệ 1: 100.000; 
(iv) Bản đồ dự báo triển vọng của 4 nhóm khoáng sản: kim loại, khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng (puzolan và vật liệu cách nhiệt-cách âm), đá quý-bán quý và đá mỹ nghệ;
(v) Bộ mẫu vật (quặng kim loại, quặng phi kim, đá ốp lát, đá bán quý-đá mỹ nghệ) được thu thập trong quá trình khảo sát thực địa.
(vi) Bộ số liệu điều tra và kết quả phân tích trong quá trình thực hiện đề tài. 
(vii) Kết quả đào tạo: góp phần đào tạo 1 Thạc sỹ khoa học (Đã bảo vệ).

Một số hình ảnh của đề tài:

60.2015Tranthuananh

60.2015Tranthuananh1

60.2015Tranthuananh2

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".