Ứng dụng polyme thân thiện môi trường trong canh tác nông, lâm nghiệp khu vực Tây Nguyên

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2011 - 2014
Tổng kinh phí 4200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

Xây dựng 5 mô hình ứng dụng thành công hai loại polyme AMS-1 và PAM để cải tạo đất, chống xói mòn, bạc màu đất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng từ 10-15%, quy mô 5ha/mô hình; Xây dựng quy trình sử dụng 2 loại polyme, tập huấn, chuyển giao công nghệ cho địa phương

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Polyme siêu hấp thụ nước và polyme chống xói mòn đã ảnh hưởng tích cực đến sự sinh trưởng, phát triển cũng như năng suất của các 5 loại cây trồng thử nghiệm của đề tài, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô tại Tây nguyên.
Khi sử dụng AMS-1 và PAM đã làm giảm mức độ xói mòn 70-80%; mức độ rửa trôi dinh dưỡng giảm 40-60% và tăng năng suất cây trồng từ 10-21%.
Công nghệ sử dụng đơn giản, chi phí thấy và hoàn toàn có thể nhân rộng và triển khai đại trà cho các tỉnh Tây Nguyên.
- Về ứng dụng:
Trong khuôn khổ của đề tài, đã xây dựng được 5 mô hình nghiên cứu ứng dụng hai loại polyme thân thiện với môi trường để giữ ẩm, chống xói mòn và cải tạo đất cho 3 loại cây với 5 đối tượng cây trồng: cây cà phê trồng mới, cây cà phê đang kinh doanh, cây hồ tiêu trồng mới, cây hồ tiêu đang kinh doanh và cây cao su trồng mới với tổng diện tích triển khai là khoảng 25 ha, trong đó mỗi mô hình 5 ha với 4 công thức sử dụng liều lượng polyme khác nhau tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Những đóng góp mới

Khi sử dụng polyme siêu hấp thụ nước AMS-1 và polyme chống xói mòn PAM để canh tác nông, lâm nghiệp khu vực Tây Nguyên sẽ giúp cải thiện khả năng giữ nước của đất, chống xói mòn và cải tạo đất tốt, góp phần đảm bảo độ phì nhiêu cho đất trồng, nhằm góp phần giúp cây trồng phát triển tốt, tăng năng suất và chất lượng, tăng thu nhập cho người nông dân.
Những kết quả đề tài đạt được góp phần phát triển nông lâm nghiệp khu vực Tây Nguyên theo hướng bền vững, xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị và quốc phòng khu vực Tây Nguyên, có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ môi trường đất, nước.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
+ Trịnh Đức Công, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Phạm Thị Thu Hà – “Ảnh hưởng của polyme thân thiện với môi trường đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây cà phê tại Chư Sê, tỉnh Gia Lai”, Tạp chí Khoa học đất, 42 (2013) 42-45.
+ Nguyễn Thanh Tùng, Trịnh Đức Công, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Trung Đức, Đỗ Công Hoan – “Ảnh hưởng của polyme thân thiện với môi trường đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây hồ tiêu tại Chư Sê – tỉnh Gia Lai”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (4) (2014).
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
Sản phẩm AMS đã được đưa vào danh mục: “Chất giữ ẩm, cải tạo đất” tại Mục VII. Phụ lục 01, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ 5 Quy trình sử dụng 2 loại polyme AMS-1 và PAM cho 5 mô hình trong 2 năm
+ 10 Bộ số liệu khí tượng, phân tích đất, cây trồng cho 5 mô hình trong 2 năm
+ 03 Bộ hồ sơ chuyển giao công nghệ sử dụng 2 loại polyme cho 3 cây trồng

Một số hình ảnh của đề tài:

61.2015nguyenthanhtung

61.2015nguyenthanhtung1

61.2015nguyenthanhtung2

61.2015nguyenthanhtung4

Địa chỉ ứng dụng

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".