Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ kết hợp điều khiển cần cẩu và thiết bị giảm chấn để vận chuyển an toàn người và hàng hóa lên xuống công trình biển. Mã số đề tài: VAST01.09/15-16

Chủ nhiệm đề tài Lã Đức Việt
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2015 - 2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng cơ sở khoa học công nghệ cho giải pháp cẩu cabin chở người và hàng lên và xuống công trình trên biển
- Đề xuất giải pháp tổng hợp để đảm bảo an toàn dao động khi đưa cabin chở người và hàng lên và xuống công trình biển
- Xây dựng mô hình thí nghiệm thu nhỏ để mô phỏng và kiểm chứng giải pháp công nghệ này

Kết quả đạt được

* Báo cáo chi tiết về cơ sở khoa học của giải pháp kết hợp nắn tín hiệu điều khiển và sử dụng giảm chấn.
* Các tính toán minh họa hiệu quả của giải pháp trong nhiều trường hợp vận hành và điều kiện sóng gió khác nhau.
* Chương trình mô phỏng thực tại ảo cho phép người dùng quan sát trực quan hiệu quả giảm dao động lắc lư.
* Mô hình thí nghiệm thu nhỏ minh họa giải pháp. Mô hình bao gồm: cần cẩu tay với, bộ giảm chấn, bảng điều khiển có nạp phần mềm, các mô tơ chấp hành và máy quay ghi hình dao động lắc lư.

ldviet

Những đóng góp mới

-    Đề xuất về bộ giảm chấn theo phương hướng tâm để giảm dao động lắc ngang
-    Đề xuất về giải pháp điều khiển không sử dụng phản hồi, kết hợp giữa nắn tín hiệu và bộ giảm chấn
-    Đã xây dựng được mô hình thí nghiệm minh họa giải pháp

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
+ La Duc Viet, Crane sway reduction using Coriolis force produced by radial spring and damper, Journal of Mechanical Science and Technology 29 (3) (2015) 973~979 (bài báo ISI)
+ Lã Đức Việt, Kết hợp hai phương pháp điều khiển nắn tín hiệu và sử dụng bộ giảm chấn để giảm sự lắc lư của cáp cần cẩu, Hội nghị khoa học kỷ niệm 40 năm thành lập Viện HLKHCNVN, Tiểu ban Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ, Hà nội 7/10/2015, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 198-204
+ Đặng Minh Khoa, Lã Đức Việt, Giảm dao động của cáp cần cẩu bằng lực Coriolis của trọng tải, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 03-05/08/2015, trang 170-177
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ Giải pháp công nghệ giảm dao động của cabin chở người và hàng, kết hợp giữa điều khiển cần cẩu và lắp đặt thiết bị giảm chấn. Được chứng tỏ bằng mô phỏng số có thể giúp vận chuyển người và hàng an toàn đến trạng thái biển cấp 4 (tốc độ gió tối đa 8m/s, chiều cao sóng ý nghĩa tối đa 2m).
+ Mô hình cần cẩu thu nhỏ trong phòng thí nghiệm để mô phỏng giải pháp công nghệ. Mô hình bao gồm: cần cẩu tay với, bảng điều khiển có nạp phần mềm, các mô tơ chấp hành và máy quay ghi hình dao động lắc lư. Mô hình minh họa được giải pháp công nghệ, có các thông số: tầm với 0.845m,  tải trọng: 1.5kg, chiều cao nâng 0.698m, tốc độ kéo 0.1m/s, tốc độ xoay mâm 2.8 rad/s, tốc độ nâng cần 0.28 rad/s. Mô hình được lưu giữ tại Viện Cơ học.
+ Thiết bị giảm chấn thu nhỏ để giảm dao động của cabin chở người và hàng. Được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, có hiệu quả giảm rung lắc đến 50%. Thiết bị được lưu giữ tại Viện Cơ học.

Kiến nghị

Ki?n ngh? c?a ch? nhi?m ?? tài:
- Ch? nhi?m ?? tài s? hoàn thi?n thêm và c?i ti?n thêm b? gi?m ch?n
- ?? ngh? Vi?n HL gi?i thi?u thêm nh?ng ??a ch? có th? áp d?ng nghiên c?u c?a ?? tài

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".