Nghiên cứu qui trình công nghệ tổng hợp sulfate β-glucan từ men bánh mì nhằm tạo nguồn nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư - Mã số đề tài: VAST04.04/17-18

Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Duy Nhứt
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Thuộc chương trình Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học. Mã số hướng: VAST04
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

Tạo được nguyên liệu sulfate β-glucan từ nguồn men bánh mì có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: đã sản xuất sulfate beta-glucan từ men bánh mì có hoạt tính ức chế tế bào ung thư sống, đồng thời tìm được phương pháp mới để sản xuất beta-glucan và sulfate beta-glucan trực tiếp 1 lần phản ứng từ men bánh mì, góp phần tích lũy cơ sở dữ liệu cho giảng dạy học sinh sinh viên. Đã đăng ký 2 sáng chế có số công bố, đăng trên công báo sở hữu công nghiệp.

- Về ứng dụng: sản xuất được dược liệu hỗ trợ điều trị ung thư từ nguồn nguyên liệu ổn định dễ kiếm. Từ kết quả đề tài đã được chấp nhận đề xuất 1 dự án sản xuất thử nghiệm của Chương trình Hóa Dược và 1 dự án Phát triển sản phẩm thương mại của Viện HLKHCNVN.

- Về đào tạo: đã hướng dẫn 1 thạc sĩ bảo vệ loại giỏi.

Một số hình ảnh của đề tài:

T5.55.ndnhut1

T5.55.ndnhut2

Những đóng góp mới

Tạo ra được sản phẩm mới chưa có trên thị trường trong và ngoài nước.
Đưa ra được qui trình công nghệ mới để sản xuất beta-glucan và sulfate beta-glucan trực tiếp từ men bánh mì.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Bài báo: “Phương pháp mới điều chế β-glucan từ men bánh mì” số 20/2019 trang 1-6, Tạp chí khoa học trường ĐH Phú Yên.

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):

  • Quy trình sulfat hóa trực tiếp men bánh mì để điều chế sulfat glucan
    Chủ đơn:Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
    Số đơn: 1-2017-05077, Số công bố: 26.03.2018 360, đăng trên công báo sở hữu công nghiệp số 360A, tháng 3/2018.
  • Quy trình điều chế beta-glucan từ men bánh mì bằng chất lỏng ion
    Chủ đơn:Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
    Số đơn: 1-2018-03288, Số công bố: 26.11.2018 368, đăng trên công báo sở hữu công nghiệp số 368A, tháng 11/2018.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 5kg sulfate beta-glucan, giữ tại kho Trung tâm Ứng dụng Công nghệ mới – Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang.

Địa chỉ ứng dụng

Công ty CP Dược phẩm GoldHealth Việt Nam

Kiến nghị

Tri?n khai s?n xu?t t?i Trung tâm ?ng d?ng Công ngh? m?i và ?? xu?t d? án Phát tri?n s?n ph?m th??ng m?i.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".