Nghiên cứu hiện trạng khu hệ thú ở Quần đảo Lý Sơn và một số mầm bệnh dịch mới phát sinh nhằm ngăn chặn khả năng gây bùng phát bệnh dịch động vật trên quần đảo - Mã số đề tài: VAST04.10/17-18

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Đình Thống
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng chẵn
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
 • Xác định tính đa dạng và hiện trạng của khu hệ thú ở Quần đảo Lý Sơn tập trung vào những loài quý, hiếm, có ý nghĩa kinh tế hoặc đang được quan tâm bảo tồn.
 • Xác định những loài thú mang vi-rut gây bệnh có khả năng bùng phát bệnh dịch động vật ở vùng nghiên cứu.
 • Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn khu hệ thú và phòng tránh dịch bệnh do các loài thú hoang dã gây ra trên quần đảo.
Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Công bố:

 • Những bài báo đã công bố trên các tập san khoa học:
  * Tạp chí thuộc danh sách SCI: 1 bài;
  * Tạp chí thuộc danh sách SCIE: 1 bài;
  * Academia Journal of Biology: 1 bài;
  * Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia: 1 bài.
 • Những bản thảo đã gửi tạp chí khoa học và đang trong quá trình bình duyệt:
  * Tạp chí thuộc danh sách SCI (Mammalia): 1 bản thảo;

Đào tạo:

 • Hỗ trợ đào tạo 1 nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Tiến sĩ với nội dung của luận án có sử dụng kết quả của đề tài.
 • Hỗ trợ 1 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn và nhận bằng Thạc sĩ sinh học.
 • Hỗ trợ 2 sinh viên hoàn thành Khóa luận Tốt nghiệp và đạt giải nhất hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học ở cả 3 cấp: Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một số hình ảnh của đề tài:

T5.56.vdthong1

T5.56.vdthong2

T5.56.vdthong3

Những đóng góp mới

- Cung cấp bộ tư liệu khoa học đầu tiên về các loài thú ở Quần đảo Lý Sơn;
- Cung cấp dẫn liệu mới về đặc điểm tiếng kêu của loài Dơi tai chân nhỏ (Myotis muricola);
- Cung cấp dẫn liệu quan trọng trong việc xác định vị trí phân loại của các loài dơi thuộc giống Dơi chó (Cynopterus) ở Việt Nam và các nước lân cận

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 4 bài báo, bao gồm:

 1. Vu Dinh Thong, Xiuguang Mao, Gábor Csorba, Paul Bates, Manuel Ruedi, Nguyen Van Viet, Dao Nhan Loi, Pham Van Nha, Oana Chachula, Tran Anh Tuan, Nguyen Truong Son, Dai Fukui, Vuong Tan Tu and Uttam Saikia. 2018. First records of Myotis altarium (Chiroptera: Vespertilionidae) from India and Vietnam. Mammal Study, 43: 67-73(2018).
 2. Lin Zhang, Keping Sun, Tong Liu, Hanbo Zhao, Gábor Csorba, Longru Jin, Vu Dinh Thong, Jiang Feng. 2018. Multilocus phylogeny and species delimitation within the philippinensis group (Chiroptera: Rhinolophidae). Zoologica Scripta, 2018: 1-18.
 3. Vu Dinh Thong, Dao Nhan Loi, Nguyen Thanh Luong, Hoang Quoc Huy, Hoang Trung Thanh. 2018. New records of bats (Mammalia: Chiroptera) from Cu Lao Cham and Ly Son archipelagos, Cetral Vietnam. Academia Journal of Biology, 40(4): 13-21.
 4. Nguyen Van Viet, Dao Nhan Loi, Vu Dinh Thong. 2018. New records in morphology and echolocation of Myotis altarium and Myotis muricola (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae) from Vietnam. Proceedings of the 3rd national scientific conference on biological research and teaching in Vietnam, Natural Science and Technic Publishing House, Hanoi: 278-283.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

 • Bộ mẫu thú, bao gồm:
  * 6 mẫu (sọ và thân) thuộc loài dạng Dơi chó ấn (Cynopterus cf. sphinx);
  * 3 mẫu (sọ và thân) thuộc dạng loài Dơi chó mũi ống (C. cf. horsfieldii); * 3 mẫu (sọ và thân) thuộc loài Dơi tai chân nhỏ (Myotis muricola);
  * 1 mẫu (sọ) Chuột cống (Rattus norvegicus); * 2 mẫu (sọ) Chuột nhà (Rattus tanezumi);
  * 1 mẫu (sọ) Chuột chù nhà (Suncus murinus).

Tất cả các mẫu vật nêu trên được bảo quản tại Phòng Bảo tàng Động vật thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ ứng dụng

- Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về các loài thú ở Việt Nam;
- Các phòng, ban, đơn vị chức năng thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có liên quan đến động vật hoang dã.

Kiến nghị

- C?n xây d?ng ch??ng trình giám sát hi?n tr?ng c?a các loài d?i và thú nh? ? qu?n ??o Lý S?n.
- Ti?p t?c nghiên c?u và xác ??nh chính xác v? trí phân lo?i c?a các loài d?i ?ã phát hi?n ? Qu?n ??o Lý S?n so v?i các các qu?n th? cùng loài ? các ??a danh khác ? trong và ngoài n??c.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".