Nghiên cứu xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong đất nông nghiệp bằng thực vật ở làng nghề tái chế chì Đông Mai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Mã số: VAST07.03/16-17.

Chủ nhiệm đề tài TS. Chu Thị Thu Hà
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Đánh giá khả năng tạo sinh khối và hấp thụ kim loại nặng của một số loài thực vật nhằm ứng dụng trong quá trình xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong đất nông nghiệp tại khu vực làng nghề tái chế chì Đông Mai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Đã đánh giá hiện trạng ô nhiễm Pb, Al, As, Fe và một số kim loại nặng trong đất nông nghiệp và hiện trạng ô nhiễm Pb, Cd trong nước ở các mương tưới tiêu của khu vực tái chế chì thôn Đông Mai. Đã chọn được các loài thực vật vừa có khả năng chống chịu ô nhiễm Pb cao, vừa có khả năng hấp thu và tích lũy Pb trong phần sinh khối trên mặt đất cao. Đã thử nghiệm chọn được công thức bón phân phù hợp cho hai loài thực vật là bấc nhọn (Hymenachne acutigluma (Steud.) Gilliland) và nghể nước (Polygonum hydropiper L.) nhằm thúc đẩy khả năng tăng sinh khối và khả năng hấp thu, tích lũy Pb trong cây.

- Về ứng dụng: Đã áp dụng kết quả thí nghiệm để xây dựng mô hình xử lý ô nhiễm kim loại nặng Pb tại khu vực tái chế chì thôn Đông Mai.

Một sô hình ảnh của đề tài:

T5.59.cttha1a

T5.59.cttha2a

T5.59.cttha3

Những đóng góp mới

- Đánh giá hiện trạng ô nhiễm Pb, As và một số kim loại nặng khác trong đất nông nghiệp ở khu vực tái chế chì thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
- Danh sách các loài thực vật có khả năng chống chịu với ô nhiễm Pb cao, trong đó có 3 loài thuộc danh sách thực vật siêu tích lũy kim loại nặng trên thế giới có tại Việt Nam, đó là các loài: cỏ gà (Cynodon dactylon (L.) Perss.), rau muống (Ipomoea aquatica L.), khoai nước (Colocasia esculenta (L.) Schott).
- Đánh giá khả năng tích lũy Pb, As và một số kim loại nặng khác trong phần sinh khối trên mặt đất của một số loài thực vật, trong đó bấc nhọn (Hymenachne acutigluma (Steud.) Gilliland) được đánh giá là loài tiềm năng siêu tích lũy Pb.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  1. Phan Thi Phuong; Pham Thi Thao Trang; Nguyen Khanh Linh; Nguyen Thi Kim Oanh; Ha Thi Thu Thuy; Nguyen Kieu Bang Tam; Chu Thi Thu Ha (2016) The impacts of lead recycling activities to human health and environment in Dong Mai craft village, Hung Yen, Vietnam. J. Viet. Env. 8(5): 266-270.
  2. Pham Thi Thao Trang, Phan Thi Phuong, Nguyen Khanh Linh, Nguyen Thi Kim Oanh, Ha Thi Thu Thuy, Ho Thi Oanh, Nguyen Kieu Bang Tam, Nguyen Thi My Trang, Do Thi Thu Trang, Nguyen Thi Hue, Vu Van Tu, Chu Thi Thu Ha (2016) Status of heavy metal (Pb, Cd) pollution in agricultural soil in Dong Mai lead recycling craft village in Hung Yen, Vietnam. J. Viet. Env. 8(5): 284-288.
  3. Chu Thi Thu Ha, Nguyen Phuong Hanh, Nguyen Thi Hien, Ha Thi Van Anh, Nguyen The Cuong, Nguyen Thi Thu Anh, Nguyen Duc Anh, Dang Van An, Vu Van Tu (2018) Effect of fertilizer on lead (Pb) accumulation ability of Polygonum hydropiper L. J. Viet. Env. 9(2):67-72.
  4. Ha T.T. Chu, Tu V. Vu, Tam K.B. Nguyen and Ha T.H. Nguyen (2019) Accumulation of Arsenic and Heavy Metals in Native and Cultivated Plant Species in a Lead Recycling Area in Vietnam. Minerals 9, 132; doi:10.3390/min9020132.

- Các sản phẩm khác (nếu có):

  • Danh sách các loài thực vật có khả năng chống chịu và tích lũy kim loại nặng tại khu vực nghiên cứu.
  • Quy trình xử lý đất ô nhiễm chì và ca-đimi bằng thực vật để phục hồi chất lượng đất nông nghiệp.
Địa chỉ ứng dụng

Áp dụng xây dựng mô hình xử lý đất ô nhiễm Pb tại khu vực tái chế chì thôn Đông Mai.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".