Nghiên cứu ranh giới Permi – Trias tại các mặt cắt Hồng Ngài, Lũng Pù 2 và hoàn thiện các kết quả mặt cắt Lũng Cẩm nhằm góp phần nâng cao giá trị khoa học của di sản địa chất- công viên đá Đồng Văn - Mã số đề tài: VAST05.03/17-18

Chủ nhiệm đề tài TS. Lưu Thị Phương Lan
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 600 tr.đ.
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Tìm hiểu về các sự kiện địa chất và cổ khí hậu liên quan đến sự tuyệt diệt của sinh vật trong khoảng ranh giới này.
- Góp phần làm tăng thêm giá trị khoa học của Di sản Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:

 • Đưa ra phương pháp xác định được thời điểm ranh giới GSSP của PTB trên mặt cắt thứ cấp dựa trên cơ sở phương pháp đối sánh địa tầng.
 • Xác định được tuổi của các sự kiện (địa chất, địa hóa, địa vật lý…) trên khoảng ranh giới P-T nghiên cứu tại mặt cắt Lũng Cẩm.

- Về ứng dụng:

 • Đóng góp tư liệu khoa học giới thiệu về mặt cắt ranh giới P-T Lũng Cẩm một mặt cắt mở rộng hơn (gấp 10 lần) so với mặt cắt chuẩn GSSP về ranh giới P-T Meishan, Trung Quốc, làm tăng ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Di sản Địa chất toàn cầu Cao nguyên Đá Đồng Văn.
Những đóng góp mới
 • Áp dụng phương pháp đối sánh đồ thị xác định được thời điểm của ranh giới P-T tại mặt cắt GSSP sang các mặt cắt không phải GSSP (Lũng Cẩm, Huangzhishan, Lukac) .
 • Xác định được tuổi của các sự kiện (địa chất, địa hóa, địa vật lý…) trên khoảng ranh giới P-T nghiên cứu tại mặt cắt Lũng Cẩm.
Sản phẩm

Các bài báo đã công bố: 2 bài: 1 bài ISI-E; 1 bài trong nướ

 1. Ellwood B. B., B. R. Wardlaw, M. K. Nestell, G. P. Nestell, and L.T.P. Lan, 2017, Identifying globally synchronous Permian-Triassic boundary levels in successions in China and Việt Nam using Graphic Correlation, Plaeogeography,
  Palaeoclimatology, Palaeoecology, 485, 561–571. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.07.012)
 2. Luu Thi Phuong Lan, Ellwood, B. B., Tomkin J.H., Nestell G.P., Nestell M.K., Ratcliffe K.T., Rowe H., D.T.Huyen, N.T. Dung, N. C. Thang, N. H. Thanh, D. V. Quyen, Correlation and high-resolution timing for Paleo-tethys Permian-Triassic boundary exposures in Vietnam and Slovenia using geochemical, geophysical and biostratigraphic data sets,Vietnam Journal of Earth Sciences, 40(3), 253-270, Doi: 10.15625/0866-7187/40/3/12617

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Trong phụ lục

 • Ranh giới P-T tại mặt cắt Hồng Ngài và mặt cắt Lũng Pù 2.
 • Các chu kỳ khí hậu tại khoảng PTB này.
 • Cơ sở dữ liệu và đặc điểm chung về PTB trên thế giới và ở Việt Nam
 • Bản đề xuất về việc bảo tồn và tôn tạo di sản địa chất Lũng Cẩm
 • Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
Địa chỉ ứng dụng

Các nhà nghiên cứu về khoa học địa chất nước ngoài, Các viện nghiên cứu địa chất tại Việt Nam, Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, Tổng cục địa chất, Các khoa địa chất của các trường đại học tham khảo và áp dụng.

Kiến nghị

S? hoàn thi?n tài li?u khi có s? li?u phân tích (c? sinh, ??a hóa) ???c hoàn thành.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".