Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa, hoạt động dựa trên nguồn điện năng thấp của đường audio điện thoại thông minh - Mã số đề tài: VAST.ĐLT .02/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Thị Thanh Quyên
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa, hoạt động dựa trên nguồn điện năng thấp của đường audio điện thoại thông minh.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ Đề tài đã nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa, hoạt động dựa trên nguồn điện năng thấp của đường audio điện thoại thông minh.
+ Kết quả của đề tài là bước khởi đầu cho bài toán phát triển hệ thống telemedicine phục vụ cho việc hỗ trợ khám chữa bệnh, và theo dõi sức khỏe từ xa.
+ 01 đăng ký sáng chế về sản phẩm của đề tài với tên “Thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa” đã được chấp nhận đơn.
+ 01 bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội nghị quốc gia

- Về ứng dụng:
+ Sản phẩm của đề tài là sản phẩm đầu tiên ở Việt nam có khả năng đo lường và theo dõi các thông số y khoa cơ bản của con người, hỗ trợ các phân tích đánh giá cơ bản về y khoa; hoạt động dựa trên nguồn điện năng thấp của đường audio điện thoại thông minh.
+ Kết quả và sản phẩm của đề tài có thể sử dụng cho giảng dạy tại các chuyên ngành Cơ điện tử, Tự động hóa, Điện tử tin học trong các trường đại học và Viện nghiên cứu.
+ Kết quả đề tài có thể hoàn thiện thêm để sử dụng trực tiếp như sản phẩm thương mại: thiết bị đầu cuối của hệ thống telemedicine, người sử dụng có thể trực tiếp theo dõi thông số y khoa cá nhân.

Một số hình ảnh của đề tài:

T6.64.bttquyen1

T6.64.bttquyen2

T6.64.bttquyen3

T6.64.bttquyen4

Những đóng góp mới

+ Đề xuất giải pháp và phát triển thành công thiết bị theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa, sử dụng năng lượng thấp. Thiết bị nhỏ gọn, linh hoạt, có thể mở rộng cho các loại cảm biến đo y khoa sử dụng nguồn năng lượng thấp khác.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01 bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị quốc gia

  1. Do Anh Tuan, Cong Minh Thanh, Bui Thi Thanh Quyen, A solution for 2-direction communication between a microcontroller and a smartphone over an audio port, in Proc. of the 19th National Conference on Selected Problems about I.T. and Telecommunication, Hanoi, Vietnam, 1-2 Oct. 2016, pp. 21-24.

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): 01 sáng chế “Thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa” (số đơn 1-2017-04909, đã chấp nhận đơn)

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01 bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị quốc gia

  1. Do Anh Tuan, Cong Minh Thanh, Bui Thi Thanh Quyen, A solution for 2-direction communication between a microcontroller and a smartphone over an audio port, in Proc. of the 19th National Conference on Selected Problems about I.T. and Telecommunication, Hanoi, Vietnam, 1-2 Oct. 2016, pp. 21-24.

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): 01 sáng chế “Thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa” (số đơn 1-2017-04909, đã chấp nhận đơn)

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Thiết bị HJD bao gồm mô đun UM kết nối với cảm biến y khoa (cảm biến đo nhiệt độ, đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu SPO2, đo nồng độ cồn)
+ Phần mềm HJSw chạy trên nền tảng điện thoại thông minh (AndroidOS).
- Các sản phẩm khác (nếu có):
+ 01 Báo cáo tổng kết đề tài
+ 01 Báo cáo kỹ thuật về nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị
+ Thiết bị HJD bao gồm mô đun UM kết nối với cảm biến y khoa (cảm biến đo nhiệt độ, đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu SPO2, đo nồng độ cồn)
+ Phần mềm HJSw chạy trên nền tảng điện thoại thông minh (AndroidOS).

- Các sản phẩm khác (nếu có):
+ 01 Báo cáo tổng kết đề tài
+ 01 Báo cáo kỹ thuật về nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".