Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ hồ treo, áp dụng thử nghiệm nâng cấp hồ treo Sà Phìn tăng khả năng sử dụng nước, tạo cảnh quan du lịch - Mã số đề tài: VAST.NĐP 21/15-16

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Tuấn Anh
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2015 - 2017
Thuộc chương trình Hợp tác với tỉnh Hà Giang
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 3.250 triệu đồng, trong đó: - VAST: 950 triệu đồng - Bộ, ngành, địa phương: 2.300 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

• Hoàn thiện công nghệ hồ treo nhằm cải thiện chất lượng và trữ lượng nguồn nước cấp.
• Nâng cấp hồ Sà Phìn huyện Đồng Văn làm hình mẫu cho việc cải tạo các hồ đang hoạt động và các hồ xây mới.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Đưa ra những đánh giá về khả năng thu trữ nước vách núi đá vôi khu vực Đồng Văn – Mèo Vạc. Bên cạnh đó, đề tài cũng đóng góp các kỹ thuật nhằm nâng cao lưu lượng và chất lượng nước cho hồ chứa.
- Về ứng dụng: hoàn thiện cơ sở lý luận về mô hình hồ treo, thiết kế kỹ thuật thi công phục vụ công tác cải tạo, nâng cấp hồ treo Sà Phìn, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Hồ sơ thiết kế đã được sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang thẩm định.

Một số hình ảnh của đề tài:

T6.66.ttanh1

T6.66.ttanh2

Những đóng góp mới

Mở rộng thêm một hướng nghiên cứu mới về tài nguyên nước.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
+ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả cấp nước sinh hoạt của hồ treo.
+ Giải pháp kín hóa hệ thống thu nước cho hồ treo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 05 mặt cắt của một số dạng vách nhả nước điển hình trong khu vực nghiên cứu.
+ Bộ số liệu quan trắc lưu lượng nước vách núi tại một số mặt cắt điển hình (150 lần)
+ Tập bản vẽ địa hình khu vực hồ chứa, hệ thống thu, dẫn nước tỷ lệ 1:500.
+ Tập bản vẽ thiết kế hệ thống kín hóa kênh thu nước.
+ Tập bản vẽ thiết kế giải pháp xử lý đáy hồ chứa.
+ Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.
+ 07 báo cáo chuyên đề:

  • Phân tích khả năng cấp nước của một số dạng vách núi đá vôi khu vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu mặt bằng khu chưa nước phù hợp
  • Phân tích đánh giá hiệu qủa và giải pháp nhân rộng
  • Phân tích hiệu qủa của việc ứng dụng công nghệ mới trong công tác xây dựng hồ treo
  • Thu thập phân tích số liệu về công tác khảo sát, thi công, vận hành hồ chứa hiện tại
  • Phân tích nhu cầu sử dụng nước bốn huyện vùng cao Hà Giang đến năm 2020, định hướng 2030 và khả năng nhân rộng mô hình thử nghiệm
  • Hướng dẫn quy trình xây dựng hồ treo.

+ Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng hồ treo

Địa chỉ ứng dụng

Sở Khoa học Công nghệ Hà Giang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".