Quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc năm 2018

Chủ nhiệm đề tài TS. Dương Thanh Nghị
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2018 - 2018
Thuộc chương trình Quan trắc môi trường biển
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 900 triệu VNĐ
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài
  • Quan trắc chất lượng ba hợp phần môi trường biển - nước, trầm tích và sinh vật - ven bờ miền Bắc, từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), đảo Cô Tô (Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) nhằm đánh giá chất lượng môi trường biển ven bờ Việt Nam.
  • Phát hiện các vấn đề môi trường đang diễn ra và cảnh báo các vấn đề ô nhiễm có thể xảy ra trên vùng biển ven bờ Việt Nam, phục vụ cho việc quản lý và bảo vệ môi trường biển của Nhà nước.
Kết quả đạt được

+ Về khoa học: Quan trắc và phân tích môi trường trên tổng số 6 trạm bị tác động ven bờ: Trà Cổ, Cửa Lục, Đồ Sơn, Ba Lạt, Sầm Sơn và Cửa Lò; 2 trạm môi trường nền: đảo Cô Tô, đảo Bạch Long Vỹ. Thời gian quan trắc gồm 2 đợt trong năm: đợt 1 đại diện mùa khô và đợt 2 đại diện mùa mưa năm 2018 để theo dõi thường xuyên, liên tục hàng năm diễn biến chất lượng môi trường vùng biển ven bờ phía Bắc.

+ Về ứng dụng: Là cơ sở tài liệu để phụ vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển Quốc gia. Mặt khác tăng cường giám sát các biến đổi tự nhiên toàn cầu cũng như sự cố do con người gây ra trên biển. Giúp các sở ban ngành địa phương liên quan xây dựng các quy định quản lý môi trường biển.A

Những đóng góp mới

Nâng cao hoạt động giám sát, góp phần đánh giá chất lượng môi trường toàn vùng biển ven bờ Việt Nam. Phát hiện các vấn đề môi trường đang diễn ra trong năm như tảo độc, dầu tràn, nhiệt độ gia tăng…và cảnh báo các vấn đề ô nhiễm có thể xảy ra với vùng biển ven bờ Việt Nam như ô nhiễm xuyên biên giới của chất phóng xạ, hóa chất độc hại trong nuôi trồng, đánh bắt…

Sản phẩm

- Báo cáo tổng kết
- Báo cáo tóm tắt
- Báo cáo số liệu quan trắc đợt 1 và 2
- Báo cáo tóm tắt tiếng Anh và Việt

T6.67.dtnghi1

Địa chỉ ứng dụng

MONRE, VAST và các cơ quan quản lý môi trường nhà nước cấp địa phương.

Kiến nghị

T?ng c??ng thi?t b? phân tích vi ô nhi?m nh?m ?áp ?ng ho?t ??ng giám sát ch?t ô nhi?m trong giai ?o?n hi?n ??i.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".