Nghiên cứu đánh giá một số tai biến thiên nhiên điển hình (lụt karst, trượt lở đất, xói lở bờ sông) ở lưu vực sông Gianh, đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và khai thác hợp lý lãnh thổ.

Chủ nhiệm đề tài TS. NCVCC Nguyễn Tiến Hải
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 500.000.000,0đ (năm trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài
 • Đánh giá được hiện trạng một số tai biến thiên nhiên điển hình (lụt karst, trượt lở đất, xói lở bờ sông) ở lưu vực sông Gianh.
 • Dự báo nguy cơ một số tai biến thiên nhiên điển hình (lụt karst, trượt lở đất, xói lở bờ sông) ở lưu vực sông Gianh.
 • Đề xuất giải pháp ứng phó, giảm nhẹ thiên tai và khai thác hợp lý lãnh thổ.
Kết quả đạt được

- Về khoa học:

 • Xác lập các đặc điểm và làm sáng tỏ bản chất các tai biến thiên nhiên: lụt karst, trượt lở đất, xói lở bờ sông đã và đang diễn ra ở lưu vực sông Gianh, Quảng Bình (phân loại, cơ chế, phương thức diễn ra, nguyên nhân gây ra và diễn tiến).

- Về ứng dụng:

 • Kết quả là cơ sở khoa học phục vụ cho nhiều lĩnh vực liên quan; ii) Đề xuất cụ thể áp dụng các giải pháp ứng phó, giảm nhẹ thiên tai; iii) Định hướng khai thác và sử dụng hợp lý lưu vực sông Gianh, tỉnh Quảng Bình.

Một số hình ảnh của đề tài:

T6.68.nthai1

T6.68.nthai2

Những đóng góp mới

+ Xác lập hiện trạng các tai biến thiên nhiên: lụt karst, trượt lở đất, xói lở bờ sông đã và đang diễn ra ở lưu vực sông Gianh, Quảng Bình.
+ Làm rõ bản chất và quá trình diễn ra các tai biến thiên nhiên: lụt karst, trượt lở đất, xói lở bờ sông đã và đang diễn ra ở lưu vực sông Gianh, Quảng Bình (mức độ, cơ chế - phương thức diễn ra, nguyên nhân gây ra và nguy cơ diễn tiến).
+ Đề xuất áp dụng các giải pháp ứng phó, giảm nhẹ thiên tai và khai thác, sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông Gianh, Quảng Bình.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:

 1. Hai N.T, Dang V.H, Phuc L.T, Ha N.T (2018). Morphological characteristics of the Gianh River (from Co Cang to Cua Gianh) in relation to the erosion and accumulation. J. Marine Science and Technology, V.18, No.4, p.384 – 392.
 2. Nguyễn Tiến Hải, Vũ Hải Đăng, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thái Hà (2018). Đánh giá, dự báo nguy cơ sạt lở bờ sông Gianh theo chỉ tiêu tích hợp các yếu tố điều kiện kỹ thuật – tự nhiên vùng ven sông. Tạp chí Địa chất, loạt A, ISSN 0866, Số 367/2018, tr. 58-67.
 3. Nguyễn Tiến Hải, Vũ Hải Đăng, Nguyễn Bá Thủy (2018). Tính phân đoạn và đặc điểm phát triển sông Gianh (đoạn Cổ Cang – Cửa Gianh). Tạp chí Khí tượng – Thủy văn, ISSN 2525-2208, Số 11/2018, tr. 1-7.
 4. Nguyễn Tiến Hải, Vũ Hải Đăng, Nguyễn Kiên Dũng. Lụt karst ở Việt Nam, lấy ví dụ khu vực đá vôi Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Tài Nguyên và Môi trường, ISSN 0866-7608, Số 23/2018, tr. 89 - 98.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ):

 • Bản đồ Hiện trạng một số tai biến thiên nhiên điển hình lưu vực sông Gianh (lụt karst, trượt lở đất, xói lở bờ sông), tỷ lệ 1/100.000. Bản in và ghi trên đĩa CD.
 • Sơ đồ Dự báo nguy cơ một số tai biến thiên nhiên điển hình (lụt karst, trượt lở đất, xói lở bờ sông) lưu vực sông Gianh, tỷ lệ 1/100.000. Bản in và ghi trên đĩa CD.
 • Các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông Gianh. Bản in và ghi trên đĩa CD. - nơi lưu giữ: Trung tâm Thông tin tư liệu, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Bản in và ghi trên đĩa CD.
 • Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh). Bản in và ghi trên đĩa CD.

- Các sản phẩm khác: Hỗ trợ đào tạo 02 tiến sỹ (là thành viên thực hiện đề tài) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Đồng Tế (Thượng Hải, Trung Quốc).

Địa chỉ ứng dụng

+ Các huyện, xã thuộc lưu vực sông Gianh, Quảng Bình;
+ Bộ giao thông vận tải;
+ Các cơ quan, tổ chức ứng phó với thiên tai (trượt lở đất, xói lở bờ sông, lũ lụt).

Kiến nghị

Tri?n khai nghiên c?u chi ti?t h?n v? tai bi?n l?t karst ? Qu?ng Bình và ???ng thoát n??c c?a h? th?ng sông Rào Nam t? thung l?ng Tân Hóa, Qu?ng Bình.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".