Điều tra, đánh giá hiện trạng mặn – nhạt nước dưới đất các tầng chứa nước tỉnh Cà Mau phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất - Mã số dự án: VAST.ĐTCB.03/17-18

Chủ nhiệm đề tài TS Trịnh Hoài Thu
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 1.200 tr.VNĐ (Một tỷ hai trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

Điều tra, đánh giá hiện trạng mặn – nhạt nước dưới đất các tầng chứa nước tỉnh Cà Mau và mức độ xâm nhập mặn tại khu vực.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ Bổ sung, cập nhật bộ dữ liệu của dự án (bao gồm dữ liệu đo VES và lấy mẫu nước ngoài thực địa);
+ Hiện trạng mặn – nhạt tầng chứa nước Pleistocen giữa- trên (qp2-3) và dưới (qp1) đã được làm sáng tỏ bằng việc khoanh định được một cách chi tiết các vùng có hàm lượng TDS và Clorua cao thấp khác nhau trong khu vực nghiên cứu.

- Về ứng dụng
+ Việc xây dựng các phương trình tương quan hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa điện trở suất của nước trong tầng chứa nước và TDS; điện trở suất của nước và hàm lượng Clorua đã rất có ý nghĩa trong việc xây dựng sơ đồ phân bố mặn/nhạt tầng chứa nước qp2-3 và qp1.
+ Xây dựng mô hình số chuyển động nước dưới đất để tính toán trữ lượng tiềm năng của tầng qp2-3 trên phạm vi toàn diện tích tỉnh Cà Mau.

Một số hình ảnh của đề tài:

T6.69.ththu4

T6.69.ththu2

Những đóng góp mới

- Xây dựng các phương trình tương quan hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa điện trở suất của nước trong tầng chứa nước và TDS;
- Xây dựng được bản đồ hiện trạng mặn – nhạt khu vực nghiên cứu;
- Xây dựng bản đồ trữ lượng tiềm năng để đưa ra phương án khai thác an toàn cho các tầng chứa nước.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:

  1. Trinh Hoai Thu, Nguyen Van Nghia, Tran Thi Thuy Huong, Do Van Thang and Nguyen Thi Hien, (2018). Saltwater Intrusion Forecast of the Pleistocene Aquifer Caused by Groundwater Exploiting in the Nam Dinh Coastal Zone, Springer International Publishing AG, ISSN: 2196-8705, 83-92.
  2. Trinh Hoai Thu, Nguyen Van Nghia, Nguyen Nhu Trung, Tran Thi Thuy Huong, Chau Tran Vinh, Bui Du Duong, Do Van Thang, (2018). Effects of groundwater exploitation to the saltwater intrusion in a coastal aquifer of Thai Binh province, Viet Nam, The Vietnam International Water Week-VACI2018, VietNam National University Press, Ha Noi,101-114.
  3. Trịnh Hoài Thu, Trần Thị Thúy Hường, Đặng Trần Trung (2018). Nghiên cứu mối quan hệ giữa tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) với độ dẫn điện (EC) của nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển (Đã phản biện xong, đang chờ xuất bản, có giấy xác nhận).
  4. Trịnh Hoài Thu, Trần Thị Thúy Hường (2018). Báo cáo tham luận kết quả nghiên cứu liên quan đến xâm nhập mặn nước dưới đất. Diễn đàn “Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam”. (22-11-2018). Viện HL KH&CNVN.

- Sách chuyên khảo:

  1. Nguyễn Như Trung, Trịnh Hoài Thu, Nguyễn Văn Nghĩa, Lê Ngọc Anh (2018). Xâm nhập mặn nước dưới đất vùng ven biển ĐBSH, NXB KHTN VÀ CN. (đang chờ xuất bản, có giấy xác nhận).

- Sản phẩm giao nộp cụ thể:

  • Bộ cơ sở dữ liệu : Bao gồm kết quả phân tích 300 mẫu nước về các chỉ tiêu (Độ dẫn điện EC, TDS, Cl-); kết quả đo 8 tuyến đo sâu điện trở suất ngoài thực địa;
  • Bản đồ hiện trạng phân bố mặn-nhạt tầng chứa nước Pleistocen giữa – trên qp2-3, tỷ lệ 1:100.000; bản đồ dạng số ghi trên đĩa CD và in trên giấy;
  • Bản đồ hiện trạng phân bố mặn-nhạt tầng chứa nước Pleistocen giữa – trên qp1, tỷ lệ 1:100.000; bản đồ dạng số ghi trên đĩa CD và in trên giấy;
  • Bản đồ tiềm năng nước dưới đất, tỷ lệ 1:100.000; bản đồ dạng số ghi trên đĩa CD và in trên giấy;
  • Các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất tỉnh Cà Mau

- Các sản phẩm khác: Hỗ trợ đào tạo 02 thạc sỹ.

Địa chỉ ứng dụng

Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".