Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đa kênh xác định nhanh tại chỗ các yếu tố nguy hại có mặt trong nông sản nhằm phục vụ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại Việt Nam - Mã số đề tài: VAST.ĐLT.01/17-18.

Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Thu
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 500 tr
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung: Phát triển hệ thiết bị đa kênh có khả năng phân tích nhanh, tại chỗ, đa chỉ số độc hại có mặt trong nông sản phục vụ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Các mục tiêu cụ thể:
+ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các linh kiện đầu dò chức năng hóa chuyên biệt có khả năng nhận biết các yếu tố độc hại thường xuất hiện trong nông sản tại Việt Nam như nitrate, thuốc bảo vệ thực vật dòng lân hữu cơ và carbamate, các kim loại nặng...
+ Chế tạo hệ thiết bị đa kênh có tích hợp hệ dẫn truyền không dây ghi nhận và khuếch đại tín hiệu từ các đầu dò chuyên biệt, xử lí và và đưa ra kết luận về mức độ an toàn của sản phẩm, đồng thời truyền dữ liệu về hệ cơ sở dữ liệu trung tâm phục vụ công tác quản lí vĩ mô.

Kết quả đạt được

T7.73.vtthu1a

Những đóng góp mới
  • Đã phát triển thành công hệ thiết bị hoàn thiện có thể phát hiện các nguy cơ độc hại trong nông sản gồm thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng.
  • Đã phát triển phương pháp mới chế tạo vật liệu dựa trên kĩ thuật điện hóa sử dụng trong các đầu dò cảm biến.
  • Hệ vật liệu nano mới PANi/Fe3O4/Gr đã được chế tạo thành công sử dụng kĩ thuật này và cho phép cải thiện độ nhạy của các cảm biến điện hóa enzim hơn 40 lần, các cảm biến điện hóa gần 20 lần.
Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)

  1. Thi Ngoc Nga Dau, Viet Hung Vu, Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Cong Thanh Ly, Dai Lam Tran, Truong Thuan Nguyen Pham, Nguyen Thai Loc, Benoit Piro, Thi Thu Vu, In-situ electrochemically deposited Fe3O4 nanoparticles onto graphene nanosheets as amperometric amplifier for electrochemical biosensing applications, Sensors and Actuators B: Chemicals, 283 (2019) 52-60.
  2. Ly Cong Thanh, Phan Chien Thang, Vu Cam Nhung, Le Hoang Sinh, Nguyen Thi Tuyet, Tran Dai Lam, Vu Thi Thu, Electrodeposition of PEDOT-rGO film in aqueous solution for detection of acetaminophen in traditional medicaments, Advances in Natural sciences: Nanoscience and Nanotechnology, accepted.
  3. Vu Thi Thu, Nguyen Van Quynh, Dau Thi Ngoc Nga, Bui Quang Tien, Ly Cong Thanh, Dang Thi Thu Huyen, Vu Viet Hung, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Tuyet, Phan Chien Thang, Nguyen Nguyet Minh, Bui Thi Thu, My Ngoc, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Chuc, Tran Dai Lam, Ultrasensitive acetylcholine sensor based on the electron transfer promotion on electrochemically activated graphene electrodes, 6th Asian Symposium on Advanced Materials, 27-30/11/2017, Hanoi, Vietnam.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

  1. 01 Hệ thiết bị đa kênh xác định nguy cơ độc tố trong nông sản. Hiện lưu giữ tại Phòng thí nghiệm Nano – Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà nội
  2. 01 đầu dò xác định kim loại nặng chì và 01 đầu dò xác định thuốc bảo vệ thực vật carbamate. Hiện lưu giữ tại Phòng thí nghiệm Nano – Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà nội
Kiến nghị

Ch? nhi?m ?? tài c?m ?n Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam ?ã c?p kinh phí, và Tr??ng ??i h?c Khoa h?c và Công ngh? Hà n?i ?ã h? tr? nhóm nghiên c?u trong su?t th?i gian 24 tháng th?c hi?n ?? tài t?i ??n v?. V? m?t k?t qu? công b? khoa h?c, nhóm nghiên c?u ?ã th?c hi?n ?? s? l??ng các công b? d? ki?n v?i ch?t l??ng t?t h?n mong ??i c?a ch? nhi?m ?? tài (??c bi?t có bài báo công b? qu?c t? ISI v?i ch? s? ?nh h??ng IF = 5.8). V? m?t s?n ph?m khoa h?c công ngh?, nhóm nghiên c?u còn g?p m?t s? khó kh?n v? kinh phí và nhân l?c nên ch?a phát tri?n ???c thi?t b? hoàn thi?n nh? mong mu?n mà m?i ch? ??t ch? tiêu d? ki?n ?? ra.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".