Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1505
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật KC10.20/ 06-10: Nghiên cứu sàng lọc một số dược liệu để phân lập một số chất mới có tác dụng diệt tế bào ung thư
2 Hình ảnh nổi bật KC.09.26/ 06-10: Đánh giá mức độ suy thoái các hệ sinh thái ven bờ biển Việt nam và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững
3 Hình ảnh nổi bật KC.09.11/ 06-10: KC.09.11/ 06-10: Nghiên cứu mối quan hệ nguy cơ dầu tràn và các biến cố địa chất tự nhiên trên vùng biển VN
4 Hình ảnh nổi bật KC.09.24/ 06-10: Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế b iển
5 Hình ảnh nổi bật KC.09.22/ 06-10: Ô nhiễm dầu trên biển Việt Nam và biển Đông
6 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu đề xuất phương pháp sử dụng công nghệ GPS độ chính xác cao trong việc xác định độ chuyển dịch của công trình xây dựng ven bờ
7 Hình ảnh nổi bật Ứng dụng công nghệ vũ trụ để nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng khí quyển tới độ chính xác khi sử dụng tín hiệu vệ tinh ở khu vực Việt Nam
8 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị thu GPS phục vụ các ứng dụng giám sát và điều khiển các đối tượng từ xa thông qua mạng điện thoại di động
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu các phương pháp xác định, giám sát và điều khiển chuyển động và tư thế vệ tinh nhỏ trên quĩ đạo thấp
10 Hình ảnh nổi bật Điều tra đánh giá nguồn tài nguyên thực vật (Họ Na và Họ Sim) chứa họat chất sinh học ở phía Bắc VN
11 Hình ảnh nổi bật KC.09.19/ 06-10 “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác
12 Hình ảnh nổi bật KC.09-18/ 06-10 Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng biển nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm tài nguyên khoáng sản liên quan
13 Hình ảnh nổi bật KC.09.13/ 06-10: Lập luận chứng KHKT về mô hình quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ tây Vịnh Bắc Bộ
14 Hình ảnh nổi bật KC.09.11/06-10 Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh
15 Hình ảnh nổi bật KC 09.06/06-10 Nghiên cứu biến động cửa sông và môi trường trầm tích Holocen hiện đại vùng ven bờ châu thổ sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội.
16 Hình ảnh nổi bật KC.09.02/06-10 Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và môi tr¬ờng vùng biển Tây Nam, phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh chủ quyền Quốc gia.
17 Hình ảnh nổi bật KC.08.33/06-10 Nghiên cứu đánh giá và dự báo chi tiết hiện tượng trượt- lở và xây dựng các giải pháp phòng chống cho thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
18 Hình ảnh nổi bật KC.08.27/06-10: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các bãi thải khai thác và chế biến khoáng sản kim loại đến môi trường và sức khoẻ con người và đề xuất biện pháp giảm thiểu”
19 Hình ảnh nổi bật KC-08.26/06-10: Nghiên cứu xử lý ô nhiễm không khí bằng vật liệu sơn nano TiO2/Apatite, TiO2/Al2O3 Và TiO2/Bông thạch anh”
20 Hình ảnh nổi bật KC.08.24/06-10: Nghiên cứu thành phần đi kèm trong các kiểu tụ khoáng kim loại cơ bản và kim loại quý hiếm có triển vọng ở Miền Bắc VN nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản bảo vệ môi trường
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".