Nghiên cứu qui trình phân lập paeonol từ rễ cây Xích thược và tác dụng dược lý của nó trong việc điều trị khối u thực nghiệm

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hoài Nam
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 •  Xây dựng được qui trình công nghệ ổn định phân lập hợp chất paeonol từ rễ cây Xích thược.
 •  Phân lập được 500 gam sản phẩm paeonol sạch và bào chế được dạng bào chế phẩm PAN từ paeonol dùng cho thử nghiệm.
 •  Đánh giá được tính an toàn và tác dụng diệt khối u của chế phảm PAN trên động vật thực nghiệm.
Nội dung đề tài

 Các nghiên cứu về hóa học:

 •  Thu mẫu lượng lớn.
 •  Xây dựng và hoàn thiện quy trình tách chiết paeonol từ rễ cây Xích thược.
 •  Xác định các tính chất hóa lý và cấu trúc của hoạt chất paeonol.
 •  Khảo sát sự có mặt của hoạt chất trong các mẫu Xích thược thu thập ở các địa điểm khác nhau nhằm khoanh vùng nguyên liệu.
 •  Phân lập 500g hoạt chất paeonol nhằm phục vụ cho các nghiên cứu dược lý.

 Các nghiên cứu về dược lý:

 •  Nghiên cứu về an toàn chế phẩm PAN.
  + Nghiên cứu độc tính cấp (LD50) trên chuột nhắt trắng.
  + Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của chế phẩm PAN trên động vật thực nghiệm.
 •  Nghiên cứu các tác dụng dược lý chế phẩm trên động vật bao gồm:
  + Nghiên cứu khả năng ức chế sự phát triển khối u ung thư thực nghiệm của PAN.
  + Nghiên cứu ảnh hưởng của PAN đối với chỉ tiêu huyết học, chỉ tiêu sinh hóa để đánh giá chức năng gan, thận của chuột đã gây u khi cho uống bán trường diễn.
  + Nghiên cứu ảnh hưởng của PAN trên mô bệnh học của gan, thận, lách chuột gây u thực nghiệm.
Kết quả đạt được
 •  Đã sử dụng phương pháp sắc ký lỏng cao áp kết nối khối phổ để khảo sát nhanh sự có mặt của hợp chất paeonol trong mẫu nghiên cứu. Kết quả này có thể ứng dụng để sàng lọc nhanh nguyên liệu phục vụ cho việc xây dựng qui trình phân lập lượng lớn hoạt chất paeonol.
 •  Đã phân lập được hoạt chất paeonol và xây dựng qui trình, hoàn thiện qui trình phân lập paeonol qui mô phòng thí nghiệm (20 kg rễ khô/mẻ).
 •  Đã tiến hành nghiên cứu in vitro và in vivo đối với hoạt chất paeonol, kết quả cho thấy:
  + Hoạt chất paeonol có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư phổi LLC và LU-1 với các giá trị IC50 lần lượt là 49,12 ug/ml, 52,96 ug/ml.
  +  Chế phẩm PAN có liều gây độc cấp LD50 là 3500 mg/kgP.
  +  Chế phẩm PAN thể hiện khả năng bảo vệ  và kéo dài tuổi thọ cho động vật ở liều > 500 mg/kgP/ngày, thể hiện khả năng kìm hãm sự phát triển của các khối u ung thư và khả năng chống di căn.

  Kết quả đào tạo:
 Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đào tạo 01 thạc sỹ với luận văn “ Nghiên cứu khả năng phòng và chữa trị ung thư của hoạt chất Paeonol tách chiết từ cây Xích thược Việt Nam trên chuột được gây u thực nghiệm” thời gian 2008 – 2010.

Những đóng góp mới
 •  Lần đầu tiên xây dựng được qui trình phân lập lượng lớn paeonol phục vụ nghiên cứu dược lý.
 •  Lần đầu tiên tiến hành nghiên cứu khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư phổI LLC và LU-1 của hoạt chất paeonol, kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt chất paeonol có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư phổi LLC và LU-1 với các giá trị IC50 lần lượt là 49,12 ug/ml, 52,96 ug/ml.
Sản phẩm

 Sản phẩm khoa học:

 •  02 bài báo đã công bố.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".