Nghiên cứu sử dụng các hoạt chất của cây Thuẫn râu thuộc họ Bạc hà (Scutellaria barbata D.Don- Lamiaceae) làm thuốc hỗ trợ phòng chống khối u

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 250 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Nghiên cứu xác định thành phần hóa học của cây Thuẫn râu.
 •  Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, độc tố tế bào và hoạt tính chống ôxy hóa của dịch chiết tổng cũng như các chất phân lập được làm cơ sở khoa học cho chế phẩm thuốc hỗ trợ phòng chống khối u mang tên THR-VHH-08.
 •  Xây dựng qui trình chiết ethanol để tạo chế phẩm hỗ trợ phòng chống khối u THR-VHH-08.
 •  Thử nghiệm xây dựng vùng trồng cây Thuẫn râu trên qui mô 360m2 để định hướng cho việc gieo trồng tạo nguồn nguyên liệu đồng thời góp phần bảo tồn các cây thuốc quý hiếm của Việt Nam.
Nội dung đề tài
 •  Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Thuẫn râu.
 •  Nghiên cứu hoạt tính sinh học của các chất  phân lập được.
 •  Xây dựng quy trình chiết tách.
 •  Xây dựng vùng trồng nguyên liệu.
Kết quả đạt được

Về khoa học:

 •  Từ chế phẩm THR-VHH-08 (cặn dịch chiết EtOH/H2O tỷ lệ 1:1), 16 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc hóa học. Trong đó có 4 hợp chất mới là barbatine A-D.
 •  Hoạt tính sinh học của chế phẩm và các chất phân lập được đã được khảo sát. Một số hợp chất đã thể hiện hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính gây độc tế bào với các giá trị IC50 trong khoảng từ 2,8 đến 4,9µg/ml. Chế phẩm THR-VHH-08 thể hiện hoạt tính chống oxy hóa với giá trị IC50 là 78,8 µg/ml và hoạt tính gây độc tế bào trên dòng tế bào ung thư phổi Lu với giá trị IC50 là 78,8 µg/ml.
 •  Độ tính cấp của chế phẩm THR- HVV-08 đã được nghiên cứu trên chuột với giá trị LD50: 21g/kg cân nặng chuột.

Về ứng dụng:
 Phát triển vùng trồng thử nghiệm cây Thuẫn râu và so sánh sơ bộ mẫu thu hái tự nhiên và mẫu cây gieo trồng.
Kết quả đào tạo:
 Đề tài đã góp phần đào tạo 01 thạc sỹ bảo vệ năm 2008.

Những đóng góp mới
 •  Đã phân lập được 4 hợp chất đó là barbatine A-D.
 •  Đã tạo chế phẩm THR-VHH-08 góp phần tạo ra hướng phát triển cho một chế phẩm thuốc có nguồn gốc thiên nhiên trong việc hỗ trợ điều trị các khối u. Đồng thời, góp phần bảo tồn các cây thuốc quý hiếm của Việt Nam, từ đó phát triển cây Thuẫn râu trở thành cây mang lại lợi ích kinh tế cao.
Sản phẩm

Sản phẩm khoa học:

 •  03 bài báo đăng trên các tạp chí và hội nghị khoa học.

Các sản phẩm cụ thể: 

 •  Chế phẩm THR-VHH-08, 16 chất sạch và bộ phổ của các chất sạch MS, phổ NMR được lưu giữ tại phòng Hóa terpenoid, Viện Hóa học.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".