Đánh giá những tác động của các công trình bảo vệ đến môi trường vùng cửa sông ven biển Nam Trung Bộ.

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Đình Mầu.
Đơn vị thực hiện Viện Hải dương học
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Đánh giá hiện trạng biến đổi đường bờ, bồi lấp luồng lạch, xói lở bãi và các tác động khác do các công trình bảo vệ bờ và lấn biển gây ra tại khu vực Nam Trung Bộ (NTB).
 • Phân tích nguyên nhân, dự báo xu thế và đề xuất các giải pháp khắc phục các tác động bởi các công trình bảo vệ bờ và lấn biển tại khu vực nghiên cứu.
Kết quả đạt được

Về khoa học:

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế.
 • Điều kiện tự nhiên tại dải ven biển NTB liên quan đến quá trình xói lở-bồi tụ.
 • Đánh giá các tác động môi trường của các công trình bảo vệ tại dải ven biển NTB.
 • Nghiên cứu các nguyên nhân, cơ chế tác động của các công trình bảo vệ đến môi trường vùng cửa sông, ven biển NTB và đề xuất các giải pháp khắc phục.
 • Các sơ đồ, bảng biểu thể hiện các kết quả nghiên cứu.
 • Các bộ chương trình tính toán: tính sóng vùng khơi, sóng vùng ven bờ, hoàn lưu vùng ven bờ, biến đổi đường bờ, biến đổi bãi.
 • Báo cáo tổng kết đề tài.

Về ứng dụng:

 • Đề xuất các phương án phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tác động của các công trình bảo vệ đến môi trường vùng cửa sông ven biển NTB.

 Kết quả đào tạo:

 • Đề tài đã tham gia đào tạo 01 thạc sỹ về qui hoạch khu vực neo đậu ghe thuyền tại khu vực Cửa Bé.
Những đóng góp mới
 • Các đặc trưng thống kê nhiều năm của mực nước biển trạm Nha Trang.
 • trạng tác động môi trường của các công trình bảo vệ tại dải ven biển NTB.
 • Đề xuất các phương án phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tác động của các công trình bảo vệ đến môi trường vùng cửa sông ven biển NTB.
Sản phẩm
 • Báo cáo tổng quan về tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế.
 • Báo cáo điều kiện tự nhiên tại dải ven biển NTB liên quan đến quá trình xói lở - bồi tụ.
 • Báo cáo đánh giá các tác động môi trường của các công trình bảo vệ tại dải ven biển NTB.
 • Báo cáo các nguyên nhân, cơ chế tác động của các công trình bảo vệ đến môi trường vùng cửa sông, ven biển NTB và đề xuất các giải pháp khắc phục.
 • Các sơ đồ thể hiện các kết quả nghiên cứu.
  -01sơ đồ thể hiện vị trí, loại của các công trình bảo vệ (tỷ lệ:1/1.500.000).
  -26 sơ đồ thể hiện kết quả nghiên cứu (tỷ lệ: 1/100.000).
 • Các bài báo đã công bố (02 bài đã đăng, 02 bài ban biên tập đã duyệt).
 • Các bộ chương trình tính toán: tính sóng vùng khơi, sóng vùng ven bờ, hoàn lưu vùng ven bờ, biến đổi đường bờ, biến đổi bãi.
 • Báo cáo tổng kết đề tài.
 • Đĩa CD chứa kết quả nghiên cứu.
Địa chỉ ứng dụng

Đề nghị áp dụng các giải pháp khắc phục hậu quả tác động môi trường của các công trình bảo vệ tại khu vực Vịnh Nha Trang, Cửa La Gi cho các sở KHCN, TN & MT và NN&PTNT các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".