Nghiên cứu qui trình công nghệ chế tạo thực phẩm chức năng từ Vẹm xanh Perna viridis.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Đoàn Lan Phương
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 350 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
  • Đưa ra qui trình công nghệ tạo nguyên liệu thực phẩm chức năng từ Vẹm xanh Perna viridis qui mô phòng thí nghiệm và pilốt.
  • Đăng ký lưu hành sản phẩm dạng thực phẩm chức năng với Bộ Y tế.
Kết quả đạt được

Về khoa học:

  • Đã khảo sát và đánh giá về khả năng thu mua nguyên liệu Vẹm xanh cũng như chất lượng của nguyên liệu. Thời gian thu mua nguyên liệu tốt nhất vào khoảng tháng 1 đến tháng 7 hàng năm, trong đó tốt nhất từ tháng 3 đến tháng 4, khi đó Vẹm xanh có hàm lượng các axit béo và axit amin tốt nhất.
  • Đã nghiên cứu qui trình công nghệ ổn định tạo chế phẩm thực phẩm chức năng VINADIS và các điều kiện tối ưu cho phản ứng thủy phân thịt Vẹm xanh.
  • Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm thủy phân thịt vẹm xanh làm cơ sở đánh giá nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm chức năng từ nguyên liệu thủy phân thịt Vẹm xanh.

Về ứng dụng:

  • Tạo chế phẩm thực phẩm VINADIS giàu đạm, lipit và nguyên tố vi lượng có tác dụng bối bổ sức khỏe và sử dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh.

Kết quả đào tạo:
01 luận văn thạc sỹ khoa học: “Nghiên cứu thành phần sinh hóa, hoạt tính sinh học và khả năng ứng dụng của Vẹm xanh Perna viridis”.
Những đóng góp mới của đề tài:
Chủ động sản xuất thực phẩm chức năng từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, phát huy nội lực hạn chế nhập khẩu, góp phần thúc đẩy ngành Hóa - Dược phát triển.

Những đóng góp mới

Chủ động sản xuất thực phẩm chức năng từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, phát huy nội lực hạn chế nhập khẩu, góp phần thúc đẩy ngành Hóa - Dược phát triển.

Sản phẩm
  • Các bài báo đã công bố: 02 bài.
  • Các sản phẩm cụ thể:
    - Sản phẩm Cốt thoái vương từ nguyên liệu dầu Vẹm xanh.

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".