Nghiên cứu công nghệ nuôi đơn tinh thể LiF và Li2B4O7 pha tạp

Chủ nhiệm đề tài Bùi Thế Huy
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu LiF và Li2B4O7 pha tạp dạng đơn tinh thể bằng kỹ thuật Bridgman - Stockbarger.
 • Nghiên cứu chế tạo và đánh giá liều kế, từ vật liệu chế tạo được: đáp ứng liều, độ ẩm lên độ nhạy, khả năng tái sử dụng của liều kế, nghiên cứu tính chất phát quang….
 • Ứng dụng thử các liều kế chế tạo trong quá trình xạ trị tại các khoa Ung Bướu tại một số bệnh viện (Khánh Hòa, Bệnh viện K - Hà Nội…).
Kết quả đạt được
 • Xây dựng được quy trình công nghệ nuôi đơn tinh thể Li2B4O7:Cu và LiF:Mg, Cu bằng kỹ thuật Bridgman (chế độ nuôi, thiết kế thuyền nuôi…). Đã nghiên cứu và giải thích những tính chất quang của đơn tinh thể.
 • Đã chế tạo được hơn 2000 liều kế các loại, độ nhạy cùng bậc với TLD-100. Các đặc trưng của liều kế đã được khảo sát.
 • Đã áp dụng thử trực tiếp trên các bệnh nhân ung thư tại Khoa Ung bướu- Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa và các chuyên gia y tế đã đánh giá cao khả năng áp dụng vào thực tế của các liều kế.
  Kết quả đào tạo:
 • Đề tài đã góp phần đào tạo được nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nuôi đơn tinh thể, tiến đến nuôi các loại tinh thể khác như LBO, BGO… hướng tới ứng dụng trong vật liệu nhấp nháy.
 • 01 Nghiên cứu sinh và 02 cao học bảo vệ trong năm 2009 và 2010.
Sản phẩm
 • Các nghiên cứu về tính chất quang học đã được công bố:
 • 01 bài trong tạp chí Quốc tế (Journal of Physiscs: Conference Series (2009), 01 bài trong các Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quang học quang phổ (2008), 03 bài trong Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu (2009) và 02 bài trong Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân (2009).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".