Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tân kiến tạo và tai biến địa chất đến khu vực dân cư, công trình kiến trúc văn hoá quan trọng lưu vực sông Thu Bồn, đề xuất các giải pháp phòng chống và phương án khai thác an toàn lãnh thổ.

Chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Thơm
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Làm sáng tỏ vai trò của hoạt động tân kiến tạo tới việc hình thành các tai biến địa chất và ảnh hưởng của chúng đến dân cư và các công trình kiến trúc - văn hóa.
 • Đề xuất các phương án phòng chống giảm nhẹ thiệt hại và khai thác an toàn lãnh thổ.
Nội dung đề tài
 • Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm hoạt động của hệ thống các yếu tố kiến trúc tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại của lưu vực sông Thu Bồn.
 • Điều tra, đánh giá tổng hợp các dạng tai biến địa chất thuộc khu vực nghiên cứu và mức độ thiệt hại. Trong đó tập trung vào một số dạng tai biến địa chất chủ yếu liên quan đến hoạt động tân kiến tạo.
 • Nghiên cứu, đánh giá mối liên quan giữa đặc điểm hoạt động của hệ thống các yếu tố kiến trúc tân kiến tạo với từng loại hình tai biến địa chất của khu vực.
 • Nghiên cứu, đánh giá phân vùng dự báo (dạng phân bố không gian) sự phát tai biến địa chất cũng như ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực.
 • Nghiên cứu, đánh giá tác động của nhân tố kiến trúc tân kiến tạo và tai biến địa chất đến các công trình kinh tế, các trung tâm dân cư quan trọng trong lưu vực sông Thu Bồn.
 • Nghiên cứu, đề xuất các phương án phòng chống và phòng tránh làm giảm thiểu thiệt hại.
Kết quả đạt được

Về Khoa học:

 • Đặc điểm hoạt động tân kiến tạo trong khu vực gồm 3 khối kiến trúc tân kiến tạo lớn và hệ các đứt gãy hoạt động trong lưu vực sông Thu Bồn.
 • Xác định đặc điểm các đới động lực đứt gãy (đới ảnh hưởng đứt gãy) và phân chia các cấp đới động lực đứt gãy mạnh, trung binh và yếu trong lưu vực sông Thu Bồn.
 • Đặc điểm hiện trạng một số tai biến địa chất (động đất, nứt đất, trượt lở đất và lũ quét - LBĐ).
 • Phân vùng dự báo nguy cơ phát triển tai biến địa chất lưu vực sông Thu Bồn và hai vùng trọng điểm: khu thánh địa Mỹ Sơn và tuyến đường quốc lộ 14D.
 • Đề xuất các giải pháp phòng tránh sự phát triển của các tai biến địa chất.

Về ứng dụng:
Kết quả của đề tài được sử dụng trong  quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đảm bảo phòng tránh giảm nhẹ thiên tai trong lưu vực sông Thu Bồn.

Những đóng góp mới
 • Lần đầu tiên các đới động lực đứt gãy được sáng tỏ trong phạm vi lưu vực sông Thu Bồn.
 • Lần đầu tiên đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tân kiến tạo tới tai biến địa chất.
 • Phân vùng nguy cơ xảy ra tai biến địa chất trên cơ sở đánh giá đặc điểm đới động lực đứt gãy.
 • Phân vùng chi tiết và đề xuất các giải pháp phòng tránh tai biến địa chất cho hai vùng trọng điểm: khu thánh địa Mỹ Sơn và tuyến đường quốc lộ 14D, làm chìa khoá áp dụng cho các vùng khác trong phạm vi lưu vực sông Thu Bồn.
Sản phẩm
 • Báo cáo tổng hợp các kết quả nghiên cứu.
 • Sơ đồ phân bố các dạng tai biến địa chất lưu vực sông Thu Bồn, tỉ lệ 1/200 000.
 • Sơ đồ phân bố và dự báo nguy cơ các dạng tai biến địa chất khu thánh địa Mỹ Sơn tỉ lệ 1/50 000.
 • Sơ đồ phân bố và dự báo nguy cơ các dạng tai biến địa chất tuyến đường 14D tỉ lệ 1/50 000.
 • Sơ đồ dự báo nguy cơ phát triển các dạng tai biến địa chất lưu vực sông Thu Bồn.
Địa chỉ ứng dụng

Các địa phương trong phạm vi lưu vực sông Thu Bồn: tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".