Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1505
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu vi khuẩn lactic đường ruột động vật: Đa dạng sinh học và định hướng ứng dụng
2 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu protein và chỉ thị phân tử SSR liên quan đến tính kháng bệnh của các giống đậu tương địa phương Việt Nam
3 Hình ảnh nổi bật Tách dòng các gene mã hóa bền nhiệt (cellulase, ligninase) từ vi khuẩn ưa nhiệt phân lập tại các suối nước nóng Việt Nam
4 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu các tác nhân gây bệnh đọt chổi (Witches’ broom) ở cây nhãn bằng kỹ thuật sinh học phân tử
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tạo chất hoạt hóa plasminogen mô (Tissue plasminogen activator -tPA) tái tổ hợp có giá trị sử dụng trong y học
6 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu kháng thể tái tổ hợp kháng tế bào ung thư tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật gene
7 Hình ảnh nổi bật Nhân dòng, phân tích trình tự gene mã hóa subtilisin từ chủng Bacillus sp., biểu hiện roteinase tái tổ hợp và nghiên cứu tính chất hóa lý định hướng ứng dụng
8 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu kháng thể kháng tế bào ung thư băng kỹ thuật phage displayNghiên cứu kháng thể kháng tế bào ung thư băng kỹ thuật phage display
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tạo cá chép chuyển gene hóc môn sinh trưởng bằng phương pháp tế bào phôi gốc
10 Hình ảnh nổi bật Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu sự thay đổi di truyền của các dòng lúa tám thấp cây tạo được bằng đội biến tia gamma
11 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số gene (badA và aliA) liên quan đến quá trình phân huỷ kỵ khí benzoate và các dẫn xuất ở vi khuẩn quang hợp tía phân lập tại VN
12 Hình ảnh nổi bật Ứng dụng công nghệ DNA để nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc nhiễm sắc thể Y của người Việt Nam
13 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hệ protein huyết thanh người bằng các kĩ thuật proteomics
14 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ để tạo vaccine ăn được bằng cây trồng chuyển gene
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu nhóm nấm Arbuscular mycorrhizae sống cộng sinh trong rễ một số loài thực vật có khả năng hấp thụ và tích tục kim loại nặng nhằm xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng.
16 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tác động của các yếu tố môi trường lên sinh trưởng và độc tính của vi khuẩn lam độc gây nở hoa nước ngọt phục vụ công tác bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường
17 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu khả năng chống chịu, hấp thu và vận chuyển Asen của cây dương xỉ nhằm ứng dụng trong công nghệ cải tạo và phục hồi đất ô nhiễm Asen bằng công nghệ sử dụng thực vật.
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số gen mcy mã hoá độc tố để phát hiện vi khuẩn lam gây độc tiềm tàng thuộc chi Mycrocystis
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổng hợp ferit kích thước nano và khả năng gắn kết các chất hoạt tính sinh học nhằm ứng dụng trong y sinh học
20 Hình ảnh nổi bật Tiếp tục hoàn thiện qui trình tạo và thử nghiệm hoạt tính y sinh, dược học và khả năng ứng dụng chế phẩm HT-1 từ nấm hầu thủ (Hericium Erinaceum) Việt Nam
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".